Blog

Mortgage Blog

Başlarken…

Başlarken…

Mortgage, Türkiye'de geçmişi eskilere dayanan bir kavram değil. Yurtdışına baktığımızda ise finans piyasalarındaki en eski ve en önemli ürünlerden biri. Ancak kültürel açıdan bizler için ev sahibi olmanın özel bir anlamı olduğu da bir gerçek. Ev sahibi olmak, sadece yatırım veya barınma amacıyla bir ev almak değil, ailemizin uzun yıllar bir arada yaşayacağı bir "yuva" demek... Bu bakımdan yeni bir ev almak, pek çok kriteri dikkatlice değerlendirme gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Mortgage, 5582 sayılı Mortgage Yasası'nın  Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle beraber ev sahibi olmak isteyenler için dikkate değer bir seçenek oldu. Garanti BBVA olarak size en iyi hizmeti verebilmek adına mortgage'ın geleceği ile ilgili süreçleri öngördük ve bugün "Mortgage Uzmanı" olarak kabul edilmemizi sağlayacak adımları atmaya başladık.

Sertifikalı mortgage uzmanlarımız, 444EVİM çağrı merkezimiz ve etkili dijital kanallarımız ile kısa süre içinde ciddi bir mesafe kaydettik. Bugün ise uzmanlığımız ile size yardımcı olmak için yeni bir platformumuz daha var. Garanti BBVA Mortgage "Evim İçin" blogunda aklınıza takılan tüm soruları cevaplamayı hedefliyoruz.

Sizin için kaleme aldığımız metinleri ve yaptığımız araştırmaları keyifle okumanız dileğiyle,

Garanti BBVA Mortgage Ekibi

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Başlarken…
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat