Blog

Mortgage Blog

Ev sahibi olmak isteyenlerin 5 temel önyargısı

Ev sahibi olmak isteyenlerin 5 temel önyargısı

Ev sahibi olmak isteyenlerin 5 temel önyargısı

Yeni bir ev alırken dikkat edilmesi gereken detaylar arasında sizi yanlış bir karara yönlendirebilecek, hatta ev almaktan vazgeçirebilecek hata ve önyargılara dikkat etmenizde fayda var. Bu önyargı ve hatalar eşliğinde ilerleyen ev alma süreci zaman zaman öyle karmaşık bir hal alıyor ki, ev almak bir anda ihtiyaç ya da hayal olmaktan çıkıp bir mecburiyete dönüşebiliyor.
Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, ev sahibi olmayı sadece barınma ihtiyacı olarak değerlendiremeyiz. Eviniz öncelikle yaşam kalitenizi artıracak, sevdiklerinizle uzun yıllar hayatı paylaşacağınız en huzurlu mekân olmalıdır. Ev alma kararı verirken ve satın alacağınız evi seçerken bu durumu aklınızdan çıkarmamanız, evinizde uzun yıllar huzurla yaşamanız bakımından faydalı olacaktır. Bu yazımızda yeni bir ev alma konusundaki başlıca 5 önyargı ve hatayı sizler için ele aldık.

1.Eşyaya göre ev aramak

Yeni bir ev satın alma sürecinde sıklıkla yapılan hataların başında eşyaya göre ev aramak geliyor. Mevcut evinize zaman içinde doldurduğunuz ve aslında hiç de kullanışlı olmayan birçok eşya, ev seçerken belirleyici faktör haline gelebiliyor. Bu yüzden, bazen çok beğenilen bir evden sırf mimarisi mevcut eşyaların yerleşimine elverişli olmadığı gerekçesiyle vazgeçilebiliyor. Bu yaygın hataya düşmemek için her zaman şu soruyu yinelemekte fayda var: Bu evde kim yaşayacak? Siz mi, yoksa eşyalarınız mı? Eğer cevabınız "eşyalarım" değilse, evinizi sadece kendiniz için beğenin. Birkaç parça eşyadan vazgeçmek karşılığında, kendinize ait sıcacık bir yuvaya kavuşacağınızı unutmayın.

2. Herkesi memnun etmeye çalışmak

Aileniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız… Ev almaya karar verdiğinizde çevrenizdeki herkesin bir fikri, hatta beklentisi olacağını aklınızda bulundurun. Lokasyon, sosyal çevre, oda sayısı gibi kriterlere dair size sürekli öneri ve beklentiler sunulacaktır. Peki, tüm bu beklentilere cevap verebilmek mümkün mü? Şanslıysanız hem sevdiklerinize yakın hem de hayallerinizdeki gibi bir ev bulup satın alabilirsiniz. Fakat siz yine de bu konuda işinizi şansa bırakmayın, öncelikle kendi ihtiyaç ve beklentilerinize uygun evi bulmaya çalışın. Yakınlarınızın ne düşüneceği konusunda fazla endişelenmeyin; neticede siz mutluysanız, onlar da mutlu olacaklardır.

3. Emekliliği beklemek

Yerleşik algıya göre ev sahibi olmak için emekliliğe kadar para biriktirmek gerekiyor. Oysa koşullara uygun mortgage ürünleriyle düşündüğünüzden çok daha erken kendi evinizin sahibi olabilirsiniz. Ortalama 5-6 yıllık bir kariyerin belli oranda birikim yapmaya ve aylık mortgage taksitlerini karşılamaya yetecek bir gelire imkân tanır. Mortgage ile, bir ev sahibi olmak için ömür boyu para biriktirmeyi beklemenin anlamsız olacağını fark edeceksiniz. Örneğin, ilk yıllarda düşük ödemeli bir plan belirleyebilir, ilerleyen senelerde gerçekleşecek maaş artışlarınızla konut kredisi yükünü hafifletebilirsiniz.

4. Tadilat masrafları

Tadilat gerektiren bir ev can sıkıcı olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki böyle evler çok daha uygun fiyata satın alınabilir. Eski binalarda öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken nokta, evin deprem yönetmeliğine uygunluğu ve zeminidir. Eğer söz konusu ev bu bakımdan yeterince güvenliyse, tadilat masraflarından kaçındığınız için satın almaktan vazgeçmeyin. Unutmayın, tadilat gerektiren evler genellikle ekspertiz değerinin çok daha altında bir fiyata satılabilir. Dolayısıyla tadilat masraflarına rağmen neticede kârlı bir alışveriş yapabilirsiniz. Üstelik merkezi lokasyonlarda bulunan evler, prim artışıyla kısa sürede yapacağınız masrafı amorti edecektir.

5. "Birikimim yetersiz"

Mortgage ile satın alacağınız evin ekspertiz değerinin %75'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Yani, 100.000 TL değerinde bir ev satın almak için en az 25.000 TL birikim yapmış olmanız gerekir. Birçok insan birikiminin yetersiz olduğunu düşünerek ev alma hayalini erteliyor. Bu durumun sizi ev alma fikrinden uzaklaştırmasına izin vermeyin. Eğer yeterli bir geliriniz varsa mutlaka alternatif çözümlere yönelin. Almak istediğiniz evin %100'üne kadar kredi kullandırabilen mortgage ürünleri olduğunu unutmayın. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz birçok konut projesi, peşinatta da vade seçenekleri sunarak birikimi olmayan müşterilerine kolaylık sağlayabiliyor.

Siz de ev alma sürecinde yaşadıklarınız üzerine biraz düşünerek bu listeye birkaç madde daha ekleyebilirsiniz. Ancak bu hatalara düşmemek, en az bu listeye yeni maddeler eklemek kadar kolay. Yapmanız gereken tek şey, sadece hayallerinizdeki evin peşinden gitmek. 

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev sahibi olmak isteyenlerin 5 temel önyargısı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat