Blog

Mortgage Blog

Mortgage'ın farkı: Karar!

Mortgage'ın farkı: Karar!

"Kendinize ait bir ev" fikri son derece cazip geliyor, fakat diğer yandaise hayallerinizle aranızda cevaplandırılmayı bekleyen koskoca bir "nasıl?" duruyor. Bu soruya verilebilecek yanıtlar arasında sizi hedefe en zahmetsiz şekilde götürecek olan yol mortgage... Peki, mortgage hangi noktalarda alternatiflerinden ayrılıp sizin için en ideal seçenek haline geliyor? Bu yazımızda mortgage'ın fark yaratan yönlerini ele alıyoruz.

Sadece ev almaya karar vermek bile son derece önemli ve atılması zor bir adım. Birçok değişkeni göz önünde bulundurup uzun uzadıya düşündükten sonra verilen karar aslında sadece bir başlangıç.

Yeni bir ev almak için bütçenizi her yönüyle ele alıp yatırıma ayıracağınız tutarı belirlediniz. Bu tutarı birikiminizle yan yana getirdiğinizdeyse imkânlarınızla hayalleriniz arasında hâlâ koskoca bir uçurum olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldiniz. Evet, bir ev almaya karar vermiştiniz. Peki ama hangi evi?

Bu durumun hevesinizi kırmasına izin vermeyin. Çünkü mortgage'ın bir cevabı var: Hayallerinizdeki evi!

Mortgage'ın bu cevabı, başlı başına en büyük farkı… Mortgage, birikiminizin uygun gördüğünüz evi karşılamaya yetmediği noktada gereken miktarın "üstünü tamamlamak" için size yardımcı oluyor. Bunu yaparken de size uzun vadeli ödeme planları, uygun faizler ve taksit ödemelerinizi belirlemede esneklik sunarak yükünüzü büyük ölçüde hafifletiyor.

Ev alma sürecinde taşıdığınız kaygılar karar vermenizi zorlaştırıyor. Ancak mortgage'ın sağladığı esneklikle, artık hayalinizdeki evi almaya karar vermek çok kolay!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage'ın farkı: Karar!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat