Blog

Mortgage Blog

Hayalinizdeki eve en uygun koşullarda sahip olun!

Hayalinizdeki eve en uygun koşullarda sahip olun!

Aradığınız mutluluğu yakalamanıza yeni bir ev yardımcı olabilir, planlarınızı daha fazla ertelemeyin.

Siz de küçük bir adım atıp, konut kredisi başvurusu  yaparak tam da istediğiniz eve kavuşabilirsiniz

Risksiz yatırım

Gayrimenkul sizin ve ailenizin geleceği için yapabileceğiniz en garantili yatırımlardan biri. Güvenli ve kârlı bir yatırımla gelecekle ilgili endişelerinizi azaltabilirsiniz. Kira ödeyerek nakit kaybetmek yerine, size sunduğumuz en uygun konut kredisi fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. 240 aya kadar taksitlendirebileceğiniz kredinizi, bütçenizi zorlamayacak aylık ödemelerle gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik vade sonunda ödemeleriniz kira gibi uçup gitmez ve ev sahibi olursunuz.

 

Bol seçenekli konut kredisi!

Garanti BBVA Mortgage'ın geniş ürün seçenekleri sayesinde bütçenize en uygun konut kredisini seçebilirsiniz. Aylık ödemelerin sabit olduğu, ödeme gücünüze göre dönemsel olarak ödeme tutarlarının değiştiği, ön ödemeyle taksitlerin düşürüldüğü çok sayıda farklı ödeme seçenekleri  bulunuyor. Türkiye'nin en geniş Mortgage ürün yelpazesini inceleyerek tüm konut kredisi seçenekleri hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Güvenli süreç

Türkiye'nin en çok mortgage kullandıran bankası Garanti BBVA ile hayalini kurduğunuz ev en kolay koşullarda sizin oluyor! Tüm mortgage sürecini size detaylı olarak aktaracak uzmanlarımız sayesinde yeni evinize hiçbir kötü sürprizle karşılaşmadan sahip olmak için siz de hemen mortgage başvurunuzu yapın hayallerinizdeki eve kavuşun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Hayalinizdeki eve en uygun koşullarda sahip olun!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat