Blog

Mortgage Blog

Haydarpaşa'nın Sakladığı Hikâyeler

Haydarpaşa'nın Sakladığı Hikâyeler

Yeşilçam filmlerine sorarsanız Haydarpaşa Garı, İstanbul'daki hayatın başlangıç noktasıdır. Anadolu Yakası'nın en özel ve tarihi binası olan Haydarpaşa Garı, görüntüsüyle de mimarisiyle de dünyanın en önemli 17 garı listesinde başı çekenlerden biri olmayı başardı. İhtişamı, şıklığı ve karizmasıyla, Haydarpaşa Garı'nın hikâyesini sizin için anlatıyoruz.

Kadıköy, Moda, Rasimpaşa, Koşuyolu, Acıbadem gibi semtlerde oturan insanlar, sabahları eğer yolları Avrupa Yakası'na çıkıyorsa, mutlaka Haydarpaşa ile selamlaşıyor ve güne öyle başlıyorlar. Yani, Yeşilçam için İstanbul hikâyesini başlatıyorsa, İstanbullular için de her sabah günü başlatıyor diyebiliriz.

Haydar Paşa kimdir?

Haydar Paşa, 3. Selim'in sadrazamıydı. Yaşıtlarına göre daha olgun, zeki ve başarılı olan Haydar Paşa, padişahın kısa sürede dikkatini çekmeyi başardı. Haliç'te bulunan ilk Türk Tersanesi'nin kuruluşunda büyük roller oynayan Haydar Paşa, artık Osmanlı'nın inşaat ve yapı gibi işlerinde her zaman bilirkişi ve karar mercii olma özelliği kazandı. Tüm emekleri ve başarısı nedeniyle, 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan gara onun adı verildi.

Proje ve Almanlar

1906 yılında inşaatı tamamlanan Haydarpaşa Garı'nın mimarları Almanlar. Çünkü bölgeye büyük bir yatırım gerçekleştiren Almanlar, Bağdat Demiryolu Projesi için yola koyuldular ve İstanbul'da hem Haydarpaşa'nın inşaatını hem de Sirkeci Garı'nın inşaatını tamamladılar. Haydarpaşa'nın Barok stildeki mimarisi, Anadolu Yakası'nda yer alırken Sirkeci, Avrupa Yakası'nda oryantalist bir mimari ile yapıldı. Burada da iki garın birbirlerinin bulunduğu kıtalara selam gönderdiğini anlayabiliriz.

Başına neler geldi?

Haydarpaşa Garı'nın başına gelmeyen dert kalmadı desek yeridir. Savaşlarla geçen yıllarda cephane patlamaları, yangınlar, gemi kazaları gibi birçok badire atlatan Haydarpaşa Garı'nın en son 2010 yılında çatısında dev bir yangın atlattı. Yangın sonrası ancak yaralarını saran Haydarpaşa Garı, İstanbul denildiği zaman herkesin ilk aklına gelen bina olma özelliğini taşıyor. Yakın zamanda tekrar gar olarak çalışmaya başlayacak Haydarpaşa Garı'ndan kalkan bir trenle yolculuk yapmak veya İstanbul'a trenle geldiğiniz zaman Haydarpaşa Garı'nda inmek, hem duygusal hem de görsel olarak harika şeyler sunuyor. Yüksek tavanı altında durmak, barok mimarisine yakından bakmak ve denize inen merdivenlerinden yürümek İstanbul'da yaşayıp mutlaka yapmanız gereken aktivitelerin başında geliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Haydarpaşa'nın Sakladığı Hikâyeler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat