Blog

Mortgage Blog

İlk Kez Ev Alacaklara Öneriler

Hemen hemen her insan kendi evine sahip olma hayaliyle yaşar. Bu hayale yaklaştığınız anda hayatınızın büyük bir değişime girdiğini gözlemleyeceksiniz. İlk kez bir ev sahibi olmanın hissettirdikleriyle birlikte gözden kaçırmamanız, mutlaka aklınızda bulundurmanız gereken bazı konu başlıkları var. Ayrıca ilk kez ev alacakların sık sık tekrarladığı hataları da gözlemlemek mümkün. Bu yüzden hayalini kurduğunuz evinize kavuşmadan önce, aşağıdaki önerileri kulağınıza küpe yapmanızda fayda var.

Nasıl bir ev sizin için uygun

Öncelikle nasıl bir evin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını bilmelisiniz. İki oda bir salon ev, bir çift için ideal görünebilir ama ilerde bir evcil hayvan beslemeyi düşünüyorsanız veya çocuk sahibi olmak istiyorsanız 2+1 bir ev yeterli olmayacaktır. Bu yüzden ev almaya karar verdiğiniz zaman, gelecek planlarınızı da göz önünde bulundurarak hareket etmelisiniz. Ayrıca alacağınız evin hayat tarzınıza olan uygunluğu, bulunduğu semt, semtteki yaşam gibi detaylar da belirleyici etmenler olarak aklınızda kalmalı.

Bütçe

Yeni bir ev almaya hazırlanıyorsanız, mutlaka bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Konut kredisi ödeyebilecek durumda olmanız, ev almanız için tek şart değil. Vergileri, yaptırmanız gereken sigortayı, evin masrafını ve evin hazır olacağı süreyi hesaba katmalısınız. Örneğin evi aldıktan sonra tadilat süresini hala kirada yaşadığınız evde geçireceksiniz. "Hem kira, hem mortgage ödemeleri için yeterli geliriniz var mı?", "Okul masrafları ve gündelik harcamalar için doğru planlama yaptınız mı?" gibi sorular büyük önem taşıyor.

Bir profesyonelle çalışın

Mutlaka mortgage sürecinde profesyonellerin yönlendirmelerinden yararlanın. Garanti BBVA Mortgage'ın özel dosyası Ev Alanların El Kitabı birçok konuda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ödeme planlarınız, adım adım önünüzü görmeniz için bir mortgage uzmanı ile mutlaka iletişime geçip, yaptığı yönlendirmeleri dinlemenizde fayda var. Mortgage uzmanının yönlendirmesi doğrultusunda, ev alma sürecinizde herhangi bir kötü sürpriz ile karşılaşmazsınız.

Biriktirme kapasitenizi biliyor musunuz?

Konut kredisi almak için alacağınız evin %25'ini biriktirmiş olmanız gerekiyor. Bu miktarı biriktirirken neler yaşadığınız önem taşıyor. Eğer çok zorlandıysanız, para biriktirme konusunda farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Hayatınızı büyük ölçüde etkileyecek ve güzelleştirecek yeni ev alma planlarınızı yaparken, para biriktirme kapasiteniz büyük önem taşıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İlk Kez Ev Alacaklara Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat