Blog

Mortgage Blog

Mortgage'a Nasıl Başvurulur?

Mortgage'a Nasıl Başvurulur?

Konut kredisi ile ev sahibi olmaya karar vererek en doğrusunu yaptığınızı söyleyip başlayabiliriz. Çünkü kira öder gibi ev sahibi olacağınız, geleceğinize yatırım yapacağınız ve kirada oturma derdinden kurtulacağınız bir süreç başladı. Kolayca ev sahibi olmanızı sağlayacak mortgage'a başvururken tüm adımları anlatan Ev Alanların El Kitabı'ne buradan ulaşabilirsiniz. Bizim de size bu konuda bazı önerilerimiz olacak.

Konut Kredisinin Miktarını Belirleyin

Başvurmadan önce yapmanız gereken ilk şey, ne kadarlık bir konut kredisi çekeceğinizi belirlemektir. Önce evinize karar verip daha sonra konut kredisi miktarını öğrenmek, çoğu zaman önerilmiyor. Gelir seviyeniz, ödeme kapasiteniz, kredi notunuz ve birikiminizi ele alarak ne kadar kredi çekebileceğinizi hesaplayın. Daha sonra almak istediğiniz evi kolayca bulabilirsiniz.

Mortgage Uzmanına Sorulacaklar

Mortgage hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyle ilgili , Mortgage Uzmanı'na danışabilirsiniz. . Konut kredisi başvurunuzla gireceğiniz bu sürece dair tüm detayları bilerek ilerlemek size kolaylık sağlayacaktır. Sizin için Mortgage Uzmanı'na sorulacak kritik soruları burada tek tek açıkladık.

Belgeleri Toplamak

Mortgage başvurusu için banka ile yapacağınız her işlemde olduğu gibi bazı belgeler gerekiyor. Gelir durumunu gösteren belgeler, kimlik, satın alacağınız konutun tapusu gibi önemli belgeleri bir araya getirerek mortgage başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvururken ihtiyacınız olan belgeleri bir infografikte anlattık. Buraya tıklayarak bu infografiği inceleyebilirsiniz.

Dosyalar ve Belgelerle Hazırlanın

Konut kredisini ödemeye başlayacağınız sürece girmeden önce kendinize bir çizelge hazırlamalısınız. Tasarruf etmenizi sağlayacak ve harcamalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olacak bu çizelge ile gelecek planlarınızı daha doğru yapabilirsiniz. Kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlayacak konut kredisi ödemeleriniz, düzenli takip edildiği ve harcamalarınız  ödeme planına göre ayarlandığı sürece sizi zorlamayacaktır.

Ödeme Planı Hazırlayın

Mortagage Uzmanı'nın size sunacağı ödeme planlarından, kendinize en uygun olanını seçmelisiniz.. Bu ödeme planını tamamen kendi isteklerinize göre belirleyebilir, bu konuda yardım alabilirsiniz. Aylık veya yıllık olarak hazırlayacağınız bu plan sayesinde gelecek planlarınızı sürdürebilirsiniz. Bu sürecin sonunda yaşadığınız evin sahibi olacaksınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage'a Nasıl Başvurulur?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat