Blog

Mortgage Blog

Sizin İçin Hesapladık: Kira mı, Kredi mi?

Sizin İçin Hesapladık: Kira mı, Kredi mi?

Ev sahibi olmak, çoğu kişinin geleceğe dair en önemli hedefleri arasında yer alır. Üstelik geçmişte ev almak daha zor olsa da konut kredisi ile birlikte günümüzde ev sahibi olmak, ulaşılması güç bir hayal olmaktan çıkmış durumda. Artık belli bir süre kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor. Tabii konut kredisi ile ev sahibi olmak yerine kirada oturmayı da seçebilirsiniz. Tercih sizin. Kira ödemek mi, yoksa konut kredisi ile ev sahibi olmak mı?

Mortgage'ın Avantajları

Yatırım odaklı düşündüğünüz zaman mortgage ile ev sahibi olduktan sonra, sahip olduğunuz evi teminat göstererek ikinci bir ev sahibi de olabilirsiniz. Bunun sonucunda daha fazla yatırım ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Ayrıca tam anlamıyla kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

Detaylı Hesaplama

Biz sizin için örnek bir hesaplama yaptık ve tablo hazırladık. Bu hesaplamanın sonucuna baktığınız zaman da kira ve mortgage arasında seçim yaparken hangisinin doğru tercih olduğunu görebilirsiniz.

Kredi Tutarı: 150.000

Vade: 120 Ay

Faiz Oranı: 1.07

Taksit Tutarı: 2.225 TL

Alınacak Evin Yıllık Değer Artışı: %10

Ortalama Kira: 2.391

Yıllık Kira Artışı: %10

Bu hesaplamanın sonucunda avantajlı olduğunuzun kanıtları aşağıdaki gibi sıralanıyor.

50.000 TL teminat ve 150.000 konut kredisi ile aldığınız evin değeri 10 yıl sonunda 471.000'e yükseliyor. Sonuç olarak ortalama kira bedelinden 170 TL daha az ödeyerek 10 yılda kendi evinizin sahibi olabilirsiniz.

Siz de kendi yatırım planlarınızı ve sahip olmak istediğiniz evin fiyatını baz alarak Garanti BBVA Mortgage'ın kira mı konut kredisi mi adlı hesaplama aracından faydalanabilir ve hesaplama yapabilirsiniz.

"Faiz oranları Kiracıya Mortgage ürünü baz alınarak hesaplanmıştır, değişkenlik gösterebilir"

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Sizin İçin Hesapladık: Kira mı, Kredi mi?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat