Blog

Mortgage Blog

Mortgage ile Ev Almak Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Mortgage ile Ev Almak Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Ev sahibi olmak, günümüzün en önemli yaşam güvencelerinden biri olarak görülüyor. Ev sahibi olmanın getirilerinden biri de, karşınıza çıkabilecek kötü sürprizlere karşı daha hazırlıklı olmaktır. İşsiz kalma gibi oluşabilecek istenmeyen durumlarda ev sahibi iseniz, kirada oturan birine göre giderleriniz konusunda daha rahat olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu konuda, bankamızın sunduğu mortgage ürünü, ev sahibi olmanızda size kolaylık sağlar.

Fakat mortgage ile ev almak konusunda, doğru bilinen bazı yanlışlar vardır. Bunlardan ilki, "Mortgage ile ev almak için yüksek bir gelire sahip olma zorundayım." algısıdır. Fakat bu düşünce çok gerçekçi değil! Mesela, Garanti BBVA'nın Mortgage Uzmanları'nın, müşterilerin bütçelerine uygun hazırladıkları ödeme planları ile gelir seviyenize uygun olarak ev sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, sizin bütçenize en uygun şekilde hazırlanan bu ödeme planları ve ürün çeşitliliği sayesinde,  mortgage faizlerinde en düşük oranları beklemek yerine, istediğiniz evi bulduğunuzda, eğer o an oluşan aylık ödemeler bütçenize uygunsa satın alımı gerçekleştirebilirsiniz.

Ev kredisi almak isteyen kişilerin akıllarında "Mortgage için peşinatı nasıl biriktirebilirim?" gibi bir soru da olabilir. 2016 yılının son döneminde Bddk'nın kararı ile konut kredisindeki peşinat oranı düşürüldü. Artık kullanacağınız kredinin 20%'sine sahip olmanız mortgage kullanmanız için yeterli. Bu da birikiminiz için size kolaylık sağlayacaktır.

"Peşinatsız ev almak istiyorum. Ama peşinatım olmadan ev sahibi olamam." diyenlerin de ; konuyu iyi araştırmaları gerekiyor. Eğer peşinatınız yok ama var olan bir gayrimenkulunuz var ise peşinatınız olmadan da kredi kullanabilirsiniz. Mesela Garanti BBVA Mortgage'ın 100% Mortgage ürününü tercih edebilirsiniz.

Eğer aklınızda konut kredisi kullanma fikri var ise  "doğru bilinen yanlışlara" takılmadan araştırmalarınızı yapmanızı tavsiye ederiz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage ile Ev Almak Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat