Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut kredisi faiz oranları, kredi kullanarak konut sahibi olmak isteyen kişilerin genellikle en sık sorduğu sorulardan bir tanesidir. Konut kredisi faiz oranlarını bilmeniz bütçenize en uygun mortgage desteğinden faydalanabilmeniz için oldukça önemli bir adımdır.

Konut kredisi ile ev sahibi olan kişi sayısı günden güne artış gösteriyor. Konut kredisi faiz oranları doğru bir araştırma sonucunda konut kredisi alım süreci için bir soru işareti olmaktan çıkacak.

Yüksek ev fiyatlarının cep yakacağı düşünülse de artık konut kredileri birçok kişinin bu konudaki kurtarıcısı haline geldi. Faiz oranları nedeniyle kredi almaktan çekinen kişilerin izlediği ilk yol, ödeme planları ve konut kredisi faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma yapmaktan geçiyor. Bankalara güven de, bu araştırmalar ile paralel olarak ilerliyor. Bu noktada bankaların kredi seçeneklerini karşılaştırmalısınız. Öte yandan bu karşılaştırma işlemini faiz oranı üzerinden değil, kredi için katlanılan tüm masrafların faiz oranına dâhil edilerek hesaplandığı "kredi maliyet oranı" üzerinden yapmanız daha doğru bir karşılaştırma sonucu verir. Bu işlemin ardından size düşen belirlediğiniz koşullara uygun bir bankayı tercih etmektir.

Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu konut kredisi hesaplama araçlarıyla almak istediğiniz konut kredilerini tüm masraflar dâhil olmak üzere karşılaştırabilir ve kredilerin reeldeki maliyetlerini ve konut kredisi faiz oranlarını görerek bütçenizi yormayacak bir kredi talebinde bulunabilirsiniz. Garanti BBVA Mortgage'ın konut kredisi desteğinden faydalanmaya karar verdiğinizde konut kredisi başvuru talebinizi 444 3846'yı arayarak, garantimortgage.com'u tıklayarak ya da size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek yapabilirsiniz. Daha sonra ekspertiz süreci başlar ve sahibi olmak istediğiniz evin gerçek değeri uzmanlar tarafından belirlenir. Son olarak, konut kredisi için bankanın uygun gördüğü koşullar sağlanırsa seçtiğiniz bir kredi ödeme planı oluşturulur ve kredi alım süreciniz tapu işlemleri ile sonlanır. Buna ek olarak, aylık taksitlerinizin faize göre değişmesini isterseniz de, Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu değişken faizli mortgage desteğinden faydalanabilir, sizin için en uygun mortgage teklifini değerlendirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Faiz Oranları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat