Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Masrafları Nelerdir?

Ev Kredisi Masrafları Nelerdir?

Konut kredisi talebinde bulunan kişilerin merak ettiği sorular arasında yer alan ev kredisi masrafları nelerdir sorusunun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz. Ev kredisi masrafları için gerekli başlıkları inceleyebilir, konut kredisi işlemlerinize akıllarınızdaki tüm soru işaretlerine cevap bularak, hızlıca başlayabilirsiniz.

Günümüzde ev almanın en kolay yolu haline gelen konut kredisi, ödeme kolaylığı sunması ve kiraya göre kişide güven teşkil etmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Genellikle konut kredisi almaya karar veren kişilerin dikkat ettiği ilk unsur, ev kredisi masrafını en aza indirmektir. Bu nedenle ev kredisi masrafları nelerdir sorusu müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesidir. Özellikle ev kredisi masrafları için konut kredisi faiz oranları dikkate alınmakta. Ancak kredi faiz oranları dışında farklı masraf kalemlerin olduğunun altını çizmek gerekir.

Ev kredisi masrafları nelerdir sorusu özelinde genellikle kişilerin aklına gelen ilk başlıklar, kredi peşinat oranı ve kredi faiz oranlarıdır. Ancak bu başlıkların dışında ev kredisi almak isteyen müşterilerin göz önünde bulundurması gereken masraflara dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle peşinat oranları ve kredi faiz oranları özelinde düşünüldüğünde karşınıza çıkabilecek diğer masrafları önceden bilmeniz, bütçenizi bu masraflara hazırlamanız konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Ev kredisi masrafları nelerdir sorusuna verilecek cevaplardan biri tahsis ücretidir. Tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'i olarak hesaplanmaktadır. Diğer bir masraf kalemi ise, taşınmaz rehin ücretidir. Taşınmaz rehin ücreti, devlet tarafından belirlenmektedir. Mevcut durumda 180 TL olarak belirlenmiştir.

Bir diğer ev kredisi masrafı, ekspertiz ücretidir. Ekspertiz ücreti, satın almaya karar verdiğiniz evin gerçek maliyetinin belirlenmesi için gereken bir uygulamadır. Bunun sebebi, ekspertiz raporuna göre kredi tutarınız ve aylık taksitlerinizin netleşecek olmasıdır. Ekspertiz raporu işlemi için bankalar, müşterilerden belirli bir miktarda tutar talep edebilmektedir.  

Son olarak bahsedeceğimiz ev kredisi masrafı ise, sigortalardır. Özellikle DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası'nın yaptırılması artık neredeyse her banka tarafından zorunlu tutulmaktadır. Konutunuz için belirlenen sigortaların yapılması, evinizin güvence altında olmasını sağlayan uygulamalardır. Hayat sigortası ve ferdi kaza sigortaları her banka için zorunlu değildir ancak bu sigortaların evinizin güvencesini teşkil ettiğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Siz de evinizin sizin için bir güvence oluşturması için çıktığınız bu yolda, Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu mortgage ayrıcalıklarından yararlanabilir, ev kredisi masraflarınızı en aza indirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Masrafları Nelerdir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat