Blog

Mortgage Blog

İstanbul'un En Meşhur Apartmanları

Her köşesinde bir hikâye gizli olan İstanbul'da, İstanbul'un gizemine yakışır çok özel apartmanlar bulunuyor. Çoğu apartmanın tarihiyle ilgili bilgi bulunsa da, bazılarının mimarlarının kim olduğunu veya hikâyelerini kimse bilmiyor. Sır gibi kalan, görkemiyle baş döndüren ve tarihin en güzel izlerini taşıyan İstanbul apartmanları, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekmek, içine girip keşfetmek yapabileceğiniz harika aktivitelerden biri. Eğer herhangi birinde yaşama şansını yakalarsanız da sakın fırsatı kaçırmayın! Sizin için İstanbul'un tarihi apartmanlarını bir araya getirdik.

Doğan Apartmanı

İlk sahibi Belçikalı bir aile olan Doğan Apartmanı, İstanbul'da herkesin yaşamak istediği tek apartman olabilir. Fransız mimarisinden izler barındıran Doğan Apartmanı, U şeklinde ve ortasında muhteşem bir avluya sahip. Yapılışı 1892 yılına dayanan Doğan Apartmanı, altı katlı, Barok mimari tarzında ve her katta 6 daire bulunuyor. 80'li yıllarda daireleri satılmaya başlanan bina Şener Şen ve Uğur Yücel'in de başrolünde oynadığı Muhsin Bey başta olmak üzere birçok filme de ev sahipliği yaptı.

Mısır Apartmanı

Mısır Apartmanı için İstanbul'un ilk betonarme binalarından biri diyebiliriz. 1870 yılında Mısır Hidivi Abbas Halim Paşa tarafından yaptırılan Mısır Apartmanı'nın mimarı ise Ermeni asıllı Hovsep Aznavuryan'dı. İnşaatında kullanılan birçok malzeme Fransa'dan getirildi. Gösterişli balkonları, loca boşlukları, cephe heykelleri ve geniş pencereleriyle dikkat çeken Mısır Apartmanı aynı zamanda milli şair Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği apartmandır.

Arif Paşa Apartmanı

Elmadağ Caddesi'nde bulunan Arif Paşa Apartmanı, tarihi apartman denildiği zaman ilk akıllara gelen örneklerden biridir. Osmanlı sarayının son doktoru Sarıcazadeler'in yaptırdığı apartman, saray hayatındaki konforu sürdürebilmek amacıyla yaptırılmıştır.

Suriye Pasajı

İstiklal Caddesi'nde yürürken, Suriye Pasajı'nın görkemini görmemek neredeyse imkânsızdır. Alt katları dükkân, üst katları ise konut olarak tasarlanan Suriye Pasajı, uzun yıllar gazeteler tarafından kullanıldı. Eğer bir daireye girme şansınız olursa, yüksek tavanı ve mimarisindeki görkemi aklınızı başınızdan alabilir.

Hidivyal Palas

Arapçada "Baş vezir" anlamına gelen hidiv, Osmanlı zamanında, Mısır'daki güç sahiplerine verilen isimdi. İstiklal Caddesi'nde bulunan Hidivyal Palas da Mısırlı zengin bir ailenin apartmanıydı. 1841 yılında inşaatı tamamlanan yapı, bir dönem otel olarak da kullanıldı. Avrupa mimarisinin izlerini taşıyan Palas, günümüzde iş hanı olarak kullanılıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul'un En Meşhur Apartmanları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat