Blog

Mortgage Blog

Kendiniz  için en iyisine karar vermek

Kendiniz için en iyisine karar vermek

Hemen her yerde ama özellikle de bizim kültürümüzde bir ev sahibi olmak hayattaki en önemli hedeflerin başında geliyor. Ayrıca emlak, onlarca farklı yatırım enstrümanına rağmen hâlâ en isabetli ve kârlı yatırım aracı olacak görülüyor. Bugün sorduğunuzda sokaktaki dört insandan üçü en iyi yatırımın bir ev satın almak olacağını söyleyecektir. İşin yatırım boyutunun ne derece doğru olduğu ekonomistlerin tartışma konusu, ancak değişmeyen bir gerçek var ki o da ev sahibi olmanın harika bir duygu olduğu! Ev sahibi olma konusunda doğru bir tercih yapmanın yolu, sadece duygularınızın değil bütçenizin de pozitif olmasından geçiyor. Hem beklentilerinize hem de imkânlarınıza en uygun tercihi yapabilmeniz için biraz sabırlı olmanız ve ince eleyip sık dokumanız gerekebilir.

Evinizi her zaman kiraya verebilecek misiniz?

Özellikle yatırım amaçlı ev satın alırken evin kira getirisinin yüksek olmasına dikkat edersiniz. Evinizin bulunduğu semtin kira rayici, evinizin ne kadar büyük olduğu ve iç mimarisinin ne derece yeni olduğu gibi konular bu anlamda belirleyici olabilir. Ancak birçok ev sahibinin atladığı bir nokta daha var ki bu ev sahiplerinin başını en çok ağrıtan meselelerin başında geliyor. O da evinizin bulunduğu semtte kiralık evlere talep olup olmaması. Eviniz ne kadar güzel ve talep ettiğiniz kira ne kadar düşük olursa olsun bu durum konu emlak olduğunda talep yaratmaya yetmeyebiliyor. Bu açıdan baktığınızda evinizin bulunduğu semtin, en az evin büyüklüğü ve kalitesi kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Peki, her dönem talep edilen bir ev satın almak istiyorsanız, evin bulunduğu bölgenin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini biliyor musunuz? Örneğin, "öğrenci şehri" tabirinin semt bazında da geçerliliği var. Ev satın almayı düşündüğünüz muhitin yakınında bir kampus varsa, bu evinizin yaz ayları hariç her dönem talep göreceği anlamına gelir. Evin yakınlarda yoğun istihdam sağlayan bir kuruluş varsa, bu da eviniz için belli bir gelir seviyesinin üstünde kiracı bulabileceğinizin göstergesi olabilir.

Unutmayın, kira getirinizin konut kredisi taksitiniz kadar olması önemli ancak sadece o kirayı ödeyecek bir kiracı bulmayı başarabilirseniz...

Eviniz değerlenecek mi?

Kira getirisi ne kadar yüksek olursa olsun yaptığınız emlak yatırımının kârlı olması için yüksek bir prim artışı da gerekli. Prim artışı, evinizin seneler içinde artış gösteren değeri için kullanılan bir terim olarak özetlenebilir. Eğer eviniz yıllar içinde tatmin edici oranda artış sağlamazsa bu, yüksek ve düzenli bir kira geliriniz olsa bile aslında çok kârlı bir yatırımınız yok demektir. Satın aldığınız evin her dönem talep gören, yerleşik ve eski bir semt olması, evinizin değerinin de belli bir ivmeyle artacağını gösterebilir. Büyük şehirlerin eski ve merkezi semtleri bu konuda doğru tercihler olabilir. Eğer evinizin bulunduğu semt gelişmekte olan bir bölgede yer alıyorsa, bu da zamanla evinizin değerinin artacağı yönünde bir işaret olarak kabul edilebilir. Öte yandan eski binaların ağırlıkta olduğu fakat kentsel dönüşüm kapsamına alınmayan semtler, zaman içinde bırakın prim artışı sağlamayı değer bile kaybedebilir. Kentsel dönüşüm sayesinde nüfus yoğunluğu artan yeni yerleşim bölgeleri doğal olarak daha yoğun talep göreceği için prim artışı da ivme kazanırken, siz eski evinizde kârsız bir yatırımla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ev sahibi olmak güzel, ancak çok daha iyi bir ev sahibi olabilme fırsatınızı dikkatsizlik ve acelecilik yüzünden kaçırmayın. Mutlaka profesyonel destek alın ve tercihinizi titizlikle yapmaya gayret edin.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kendiniz  için en iyisine karar vermek
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat