Blog

Mortgage Blog

Kentsel Dönüşümle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkemizde yaşanan 90'ı aşkın deprem ve diğer doğal afetler sonrası Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nu çıkardı. Bu kanunla birlikte, can kayıplarını önlemek ve daha güvenli yaşamlar sunmak adına Kentsel Dönüşüm bir seferberlik haline geldi diyebiliriz. Can güvenliği ile birlikte daha gelişmiş bir ülke profili oluşturmak için başlanan Kentsel Dönüşüm, mortgage için bankaya başvuranların da göz önünde bulundurması gereken bir konu. Bu yüzden bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik.

Riskli alanlar nasıl belirleniyor?

Riskli yapıları belirlemek için önce yapıların zemini kontrol ediliyor. Eğer yaşadığınız evin veya alacağınız evin zemininden şüphe duyuyorsanız Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurup, talepte bulunabiliyorsunuz.

Kentsel Dönüşümün Avantajları

Öncelikle eski, depreme karşı dayanıksız ve ekonomik açıdan ömrünü tamamlamış evlerin yenilenmesi açısından kentsel dönüşüm büyük bir avantaj. Ayrıca evinizin hem daha güvenli bir hale gelmesini sağlıyor hem de değerini arttırıyor. Genele baktığımız zaman ortalama 1,5 kat fiyat artışı yaşandığını söyleyebiliriz. Evinizin yıkılıp, yeniden yapıldığı süreç için de hem devlet hem de inşaat firmaları size yardımcı oluyor.

Kentsel Dönüşümden Nasıl Yararlanırım?

Kentsel dönüşümden yararlanmak için birey olarak talepte bulunmanız gerekiyor. Apartmandan bir kişinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe ile bakanlığın listelediği yerlerden birine başvuru yapması gerekiyor. Apartmanda 2/3 çoğunluk sağlandığı zaman, kentsel dönüşüm için gereken oran bulundu demektir.

Kentsel Dönüşüme Girdikten Sonra

Önce apartman sakinleri olarak evinizi kimin yapacağına karar vermeniz gerekiyor. Çeşitli inşaat şirketlerinden teklifler ve projeler alarak değerlendirmeler yapıp, oy birliği ile karar verdikten sonra ev yıkılır ve yeniden inşaatına başlanır. Binada evi olan herkes, bina değerinde ve sahip olduğu hisse üzerinden arsa hissedarı olarak kayıtlara geçer. Apartmanda %100 katılım olsa bile mutlaka bir avukat tarafından onay belgesi hazırlanmalı ve bakanlığa teslim edilmelidir. Avukat olmadan yaptığınız işlemler için devlet sorumluluk almadığınızı kabul ederek bina ile ilgili yıkım ve yapım kararlarını kendi alır.

Kentsel dönüşümle ilgili tüm sorularınızın cevaplarına Kentsel Dönüşüm Cevapları sitemizden ulaşabilir ve Mortgage Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kentsel Dönüşümle İlgili Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat