Blog

Mortgage Blog

Salt Galata'da Garanti BBVA Mortgage Desteğiyle Sinema Şöleni

Salt Galata'da Garanti BBVA Mortgage Desteğiyle Sinema Şöleni

Garanti BBVA Mortgage desteği ile SALT tarafından düzenlenen "Perşembe Sineması" gösterimleri devam ediyor. SALT Galata Oditoryum'da 6 Nisan'da başlayan ilkbahar gösterimleri, 8 Haziran'a kadar sürecek. Bu yıl ki teması "ev" olan "Perşembe Sineması" ev hallerini irdeleyen 20 farklı film bulunmakta. Kurmaca, animasyon ve belgesellerden oluşan bu filmlerin gösterimleri, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak her Perşembe SALT Galata Oditoryum'da gerçekleştiriliyor.

Perşembe Sineması, evi bir tasarım nesnesi, bir sığınma mekânı, bir ütopya, bir varoluş biçimi ve hatta bir yokluk olarak tarifleyen filmlerle odaklanıyor. Bu program kapsamında Mayıs ayınının önümüzdeki günlerinde takip edeceğiniz 3 film;

11 Mayıs Gui tu lie che [Eve Giden Son Tren], 2009
Yönetmen: Lixin Fan
85 dakika
Mandarin; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Çinli-Kanadalı yönetmen Lixin Fan'ın, görselliğiyle öne çıkan bu ilk belgesel filmi, Çin Yeni Yılı zamanında, doğup büyüdükleri yere gitmek üzere "yıllık göç"e çıkan bir işçi ailesinin parçalanmış hayatını anlatır. Milyonlarca kişinin yer değiştirmesiyle şehirler karmaşaya sürüklenir; trenler eve dönmeye çalışanlarla dolup taşar; gelişen kıyı şehirlerinde iş bulmak üzere geride bırakılan kırsala doğru dünyanın en büyük iç göçü yaşanır. Çin'in, modernite ve küresel ekonomik güç olma yolunda terk ettiği geleneklere dikkati çeken film, ülkenin dört bir yanındaki köklü değişimleri bireylerin hayatı üzerinden samimi ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alıyor.

Film, rahatsız edici olabilecek sahneler içermektedir. 18 yaş altı için sakıncalı olabilir.

18 Mayıs Leviafan [Leviathan], 2014
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
136 dakika
Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Rusya'nın kuzeyindeki büyüleyici Barents Denizi yakınlarında bir balıkçı kasabasında doğup büyüyen Kolya, eşi ve oğlu Roma ile yaşadığı evin yanındaki oto tamirhanesinin sahibidir. Dalavereci belediye başkanı, Kolya'nın evi, tamirhanesi ve arazisine göz diker. Kolya, sahip oldukları kadar hayatını geçirdiği kasabanın güzelliklerini ne pahasına olursa olsun korumak için tüm gücüyle mücadele verecektir.

2014 yapımı Leviafan [Leviathan], 67. Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne ve ertesi yıl 72. Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

Film çıplaklık görüntüleri içermektedir. 18 yaş altı için sakıncalı olabilir.

25 Mayıs The Melnikov House [Melnikov Evi], 2007
Yönetmen: Rax Rinnekangas
56 dakika
Fince; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Mimar Konstantin Melnikov'un (1890-1974) 1920'lerin sonlarında tasarlayıp Moskova'da inşa ettiği ütopik evi, hâlen modern mimarinin ikonlarından biri olarak kabul edilir. Josef Stalin'in Sovyetler Birliği'nde modern mimari kavramını yasakladığı dönemde mimarlık mesleğinden men edilen Melnikov ev hapsiyle cezalandırılır. Melnikov Evi'nin hikâyesine odaklanan bu belgesel film, kendi kutsal tapınağına hapsedilen bir mimarın hayatını gözler önüne seriyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Salt Galata'da Garanti BBVA Mortgage Desteğiyle Sinema Şöleni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat