Blog

Mortgage Blog

Rüzgar ve depreme dayanıklı ‘biodome' evler!

Rüzgar ve depreme dayanıklı ‘biodome' evler!

Rüzgar ve depreme dayanıklı 'biodome'evler!

Biodome, kontrollü bir ortamda kapalı bir ekosistemin kopyasını oluşturmaya elverişli bilimsel tesislerdir. Biodome yapılar küre şeklindedir ve yapıların büyük bir bölümü araştırma ve fen eğitimleri için kullanılmaktadır. Çeşitli iklimlerin kopyalanabildiği Biodome yapılar, bilimsel araştırmaların yanı sıra turistik ve kültürel gezintiler için de oldukça önemli yapılardır. Bu yapılar, yaşanılan iklim her ne olursa olsun fazla uzağa gitmeye gerek kalmadan diğer iklimleri deneyimleme şansı tanır.

Kubbe şeklinde inşa edilen ve oldukça şık bir görünüme sahip olan Biodome yapılar günümüzde ev olarak tasarlanmaya başladı. 8.5 büyüklüğündeki depremlerden, saatte 320 kilometre hıza kadar çıkan rüzgârlara kadar pek çok doğal afete dayanıklı olan Biodome evler, soğutma ve ısıtma konularında standart binalardan çok daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. %30'lara varan enerji tasarrufu Biodome evlerin avantajlarından yalnızca bir tanesi. 6 metreden 20 metreye kadar çıkabilen çapa sahip bu evler her yere inşa edilebiliyor ve yeri değiştirilebiliyor. Hobbit evlerine benzer tasarımı ile alıcıları büyüleyen Biodome evlerin yapımında metal, dayanıklı cam gibi materyaller kullanılmakta. Evlerin iç dizaynı için ise seçenekler sınırsız. Bu yeni nesil evlerin fiyatları; tasarımı, konsepti, kullanım amacı ve boyutuna göre değişiyor. Biodome evlerin güncel metrekare fiyatı 1000 Euro'dan başlıyor. Şu an için yalnızca Avrupa Birliği sınırları içerisinde teslimatı yapılan Biodome evlerin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise bilinmiyor.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Rüzgar ve depreme dayanıklı ‘biodome' evler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat