Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Başvurularında Aylık Gelir Durumunuzun Önemi

Konut kredisinde hem başvuru sürecinizi hem de ödeme planınızı etkileyecek en önemli faktörlerin başında, aylık gelir durumunuz bulunuyor. Çünkü taksit oranlarınız aylık gelirinizin elverdiği ölçüde hazırlanır. Garanti BBVA Mortgage ile hayalindeki eve kavuşmak isteyenler için aylık gelir durumunun kredi başvurusundaki önemini maddeler halinde sıraladık.

Ev halkını unutmayın

Konut kredisi başvurunuzun olumlu bir cevap alması, sahip olduğunuz kredi skoruna bağlı. Eğer aylık geliriniz, kullanmak istediğiniz kredi miktarı için yeterliyse herhangi bir engelle karşılaşmazsınız. Fakat bazen aylık gelir yeterli olmayabiliyor. Bu durumda ev halkının gelirini de hesaba katmanız gerekiyor. Anne, baba veya eşinizin gelirini ekleyerek gelir beyanında bulunduğunuz zaman, konut kredisi başvurunuzun onaylanma ihtimali yükselecektir.

%45 taksit ve maaş oranı

Garanti BBVA Mortgage uzmanları ile konut kredisi başvurunuzu gerçekleştirirken, yapmanız gereken şeylerin ilki gelirinizi beyan etmek. Bu yüzden kredi araştırmanızı dikkatli yapmalı ve size yardımcı olmaya hazır danışmanınıza her soruyu sormalısınız. Konut kredisi ciddi bir finansal karar olduğu için, Mortgage Uzmanınız ile tüm bu konuları önceden konuşup, belirlemenizde fayda var.

Gelirin belgelenmesi

Bazen aylık gelirler resmi olarak belgelenemeyebiliyor. Düzenli bir işte çalışıp, düzenli bir gelire sahip olabilirsiniz fakat resmi olarak gelir belgesi alamıyorsanız konut kredisi başvurunuzda sorun yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız yerden alacağınız maaş yazısını da aylık gelir beyanı için kullanabilirsiniz.

Ek gelirler

Yıl içerisinde ek gelir kazanıyorsanız bunu konut kredisi başvurusu yaparken bildirmeniz gerekiyor. Garanti BBVA Mortgage, yıl içerisinde ek gelir kazanan tüketiciler için özel ödeme planları sunuyor. Banka ile yıl içinde kazandığınız ek gelirlere göre bir ödeme planı çıkarma imkanınız var.

En az %25 birikim

Mortgage yasasına göre, konut kredisine başvurmadan önce, talep edeceğiniz kredi tutarının %25'ini biriktirmiş olmanız gerekiyor. Bu miktarı biriktirdiğiniz ve ödeme kapasitenizi kanıtladığınız zaman konut kredisi almanız için hiçbir engel kalmıyor. Ancak peşinatınız yoksa üzülmeyin ve %100 Mortgage ürünümüze göz atın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Başvurularında Aylık Gelir Durumunuzun Önemi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat