Blog

Mortgage Blog

En Uygun Konut Kredisi Seçenekleri

En Uygun Konut Kredisi Seçenekleri

En uygun konut kredisi seçenekleri, ev sahibi olmak isteyen kişilerin konut kredisi özelinde aradıkları birincil şartlardan biridir. Siz de Garanti BBVA Mortgage desteğinden faydalanarak, en uygun konut kredisi seçeneklerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

En uygun konut kredisi seçeneklerini arıyorsanız, konut kredisi kullanmayı düşünüyor ancak kredilerin bütçenize uygunluğu konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz demektir. Bu konuda atmanız gereken ilk adım sizin için en doğru bankayı bulmaktır. Bankaları karşılaştırmanın  belirleyici unsurları arasında, farklı konut kredisi seçenekleri, ödeme planlarının esnekliği ve faiz oranları yer almaktadır.

Yeterli birikiminiz yoksa ancak kirada oturmak da artık hem sizin için bir güvence teşkil etmiyor hem de bütçenizi zorluyorsa, Garanti BBVA Mortgage yanınızda. Garanti BBVA Mortgage'ın, geniş ürün yelpazesi sayesinde kişiler kendi gelir ve bütçelerine en uygun konut kredisi seçeneklerinden birini seçebilirler.

Garanti BBVA Mortgage, müşterilerinin en uygun kredi seçeneklerinden faydalanması için onların kredi taleplerini dikkate alarak, en doğru konut kredisi ürününü sunar. En uygun konut kredisi seçenekleri arasında birçok farklı kredi ürünü bulunmaktadır. Müşteri odaklı bu uygulama sayesinde, ödeme seçimi konut kredisi kullanmak isteyen kişiye aittir. Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu kredi ödeme seçeneklerinden bazıları; taksitlerin müşteriler tarafından belirlendiği konut kredisi türüdür. Bu uygulama ile müşteriler 240 aya kadar vadeyle ve satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla yüzde seksenine kadar kredi kullanabilirler. Bunun dışında aylık ödemelerin sabit olduğu veya belirli dönemlerde ödeme tutarının değişkenlik gösterdiği ürünler de en çok tercih edilen kredi ürünlerindendir. Sabit ödemeli kredi ve belirli dönemlerde artan veya azalan krediler, kişilerin bütçesini rahatlatan ve kiraya göre çok daha avantajlı uygulamalardır. Bunların yanı sıra, mevcut kredinizi Garanti BBVA'ya taşıyabilir, yurt dışında yaşarken Türkiye'de ev sahibi olabilir veya isteğe bağlı olarak kendi evinizi teminat göstererek kredi kullanabilirsiniz.

Siz de bütçeniz için en uygun konut kredisi seçeneklerinin tümünü inceleyip kredinizi kendiniz seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garantimortgage.com adresinden detaylı bir inceleme yapabilir veya 444EVİM (444 3846) hattını arayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En Uygun Konut Kredisi Seçenekleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat