Blog

Mortgage Blog

Konut kredisi nasıl hesaplanır?

Konut kredisi nasıl hesaplanır?

Konut kredisi hesaplamanın kolay olmadığını, karmaşık olduğunu düşünebilirsiniz. Önemli birçok farklı değişkeni hesaba katmak zorundasınız ama bütün bunları tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz.
Mortgage uzmanlarımızla size destek vermeyi sürdürürken, web sitemizde yer alan "Bana En Uygun Mortgage Hangisi?” aracıyla size en uygun mortgage ürününü seçebilirsiniz. Bu aracı kullanmadan önce, konut kredinizin detaylarını hesaplarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine göz atmaya ne dersiniz?

Bütçenizi gözden geçirin

Konut kredisi hesaplarken birçok değişkeni göz önünde bulundurmalısınız. Öncelikle mortgage taksitlerine ayırabileceğiniz tutarı belirlemeniz gerekiyor. Elbette yaşam standardınızı düşürmeyecek, ihtiyaçlarınızdan ödün vermenize neden olmayacak bir tutar belirlemenizde fayda var. Kendinize ait bir eve sahip olmanız tabii ki son derece önemli, ancak yaşam kalitenizi korumanın önemini de göz ardı etmemeniz gerekiyor. Unutmayın; içinde yaşayacağınız ev, size ve ailenize huzur verdiği ölçüde değerlidir.

Hangi mortgage ürünü?

Aylık gelirinizden mortgage taksitlerine ayırabileceğiniz tutarı belirledikten sonra, sıra "vade süresi” ve "faiz oranı” gibi daha teknik detaylara geliyor. Garanti BBVA Mortgage Uzmanları bu noktada devreye giriyor; sizi gelirinize en uygun mortgage ürününe yönlendiriyor ve hayalinizdeki eve kavuşmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu aşamada kolayca kullanabileceğiniz Konut Kredisi Hesaplama Araçları'ndan yararlanabileceğinizi tekrarlayalım. Sizin için hazırlamış olduğumuz bu uygulamalar aracılığıyla en uygun vade süresi, faiz oranı ve taksit tutarı gibi değişkenleri belirterek konut kredinizi hesaplayabilirsiniz.

Masraflar

Konut kredinizi hesaplarken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da masraflar. Ekspertiz ücreti, kredi tahsis ücreti gibi kalemler yüksek maliyetli olmamakla birlikte, göz önünde bulundurulması gereken giderler. Özetle, konut kredisi kullanım sürecinde karşınıza çıkacak masrafları bilmenizde yarar var.
Garanti BBVA Mortgage ile konut kredisi hesaplamak için birden fazla alternatifiniz var. Bunlardan biri Garanti BBVA Mortgage web sitesinde yer alan "Hemen teklif almak istiyorum” uygulaması… Bu pratik yöntemle çok kısa sürede bir mortgage teklifi oluşturabilir, hayalinizdeki eve kavuşmak için ilk adımı atabilirsiniz.

Ayrıca başvuru formumuzu doldurarak uzmanlarımızdan mortgage ile ilgili her konuda destek alabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut kredisi nasıl hesaplanır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat