Blog

Mortgage Blog

Kuzguncuk Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kuzguncuk Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İstanbul'un barındırdığı tüm gizemi tek bir semtte bulamayacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü Kuzguncuk var. Bu semt, adım attığınız anda sizi kendine hayran bırakmayı başarıyor. İstanbul'da hala sakin, huzurlu, sessiz ve her yere kolayca ulaşabileceğiniz bir semt olarak Kuzguncuk, kendini gizemli bir şekilde korumayı başarıyor. Kış aylarında harika manzaralar, yaz aylarında ise çiçek kokularının size eşlik edeceği Kuzguncuk hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık:

Huzur ve hoşgörü bir arada

Kuzguncuk sokaklarında hem ezan hem kilise çanı hem de hazan sesleri duyabilirsiniz. Dinler arası hoşgörü ve anlayışın simgelerinden biri olan semtte, kilise, sinagog ve cami yan yana duruyor. Üstelik zamanında cami yapmak için yer bulunmayınca, kilise kendi bahçesini vermeyi teklif etmiş. Dünyaya dinler arası uzlaşı örneği olarak gösterilebilecek en iyi hikayelerden biri.

Dizi ve filmlerin seti

Nakkaştepe, Boğaziçi Köprüsü'nün başlangıç noktasıdır ve sokaklarından aşağı doğru yürümeye başladığınızda büyüleyici mekanlarda bulursunuz kendinizi… Bu sokakları bir yerlerden tanıyor olma şansınız da yüksek çünkü Kuzguncuk'un neredeyse her yerinde dizi ve film çekildi. Hala da çekilmeye devam ediliyor. Harika bahçeli evleri, orijinalliği asla bozulmamış mimariler ve samimi ortam, dizi ve filmler için mükemmel bir görüntü oluşturuyor.

Saygılı restorasyonlar

Kuzguncuk'a yerleşmeye karar verirseniz, evlerin eski yapılarda ve oldukça kullanışlı olduklarını görebilirsiniz. En yükseği beş katlı olan bu evlerin renklerine de ayrı aşık olacaksınız. Eski olduklarını düşünmeyin çünkü tüm evler restore edildi hem de orijinal mimarilerine bağlı kalınarak. Yani Kuzguncuk orijinalliğini ve nostaljisini asla kaybetmeyecek.

Çınarlar

Cumbalı, renkli ve sıralı taş evlerin aralarında çınar ağaçlarını göreceksiniz. Yaz aylarında gölge ihtiyacı duyarsanız, Kuzguncuk çınarları sizi her zaman koruyabilir. Hem sahilden baktığınızda da harika bir manzara ortaya çıkarıyorlar. Sokaklarında çınarlar olan bir semtte insan kolay kolay mutsuz olmaz. Hem de bu mahallenin her sokağı İstanbul Boğazı'na çıkıyor!

Edebiyatta Kuzguncuk

Buket Uzuner'in harika romanı "Kumral Ada & Mavi Tuna" eski Kuzguncuk'u anlatan en iyi romanlardan biridir. Bunun gibi birçok kitapta oldukça önemli yerlere sahip olan Kuzguncuk, her zaman yazarlar için harika bir ilham noktası oluyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kuzguncuk Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat