Blog

Mortgage Blog

Metronun değer kattığı noktalar

Metronun değer kattığı noktalar

Raylı sistem projeleri şehrin farklı bölgelerine değer katmaya devam ediyor. Yeni açılan metro hatlarının üzerindeki gayrimenkul değerlerinin % 50'ye varan değer artışları düşünülünce yapımı süren diğer hatların gelecekteki durumunu tahmin etmek zor değil. Özellikle istasyon çıkışlarında yer alan ofis ve dükkânların değerindeki hızlı artış da dikkat çeken gelişmelerden.

Üsküdar'dan Kartal'a, Kartal'dan Hacıosman'a…

Artık Kartal'dan Hacıosman'a kadar 60 km'lik mesafe 79 dakikada aşılıyor. Bu da özellikle Göztepe- İçerenköy hattında nitelikli yapıların artmasına ve talep görmesine neden oluyor. Üsküdar-Sancaktepe, Kadıköy-Kartal hattına bağlandığında büyük ihtimalle bu uzun hat üzerinde yer alan yerleşimlerin ve gayrimenkul değerlerinin artışından bahsedebileceğiz.

Kozyatağı, Bostancı ve Küçükyalı

Kozyatağı, Bostancı ve Küçükyalı, metronun gelişinin ardından bugün en gözde lokasyonlar arasında yer alıyor. Kartal ve çevresinin de yakın gelecekte mevcut durumdan daha ileri bir noktaya gideceği tahmin ediliyor. Bu semtler metro yatırımları öncesinde de yoğun olarak tercih ediliyordu, ancak ofis ve dükkan değerlerinin hızlı artışında özellikle metro önemli bir rol oynadı.

Halkalı, Bahçeşehir, Ispartakule ve Mahmutbey

Halkalı, Bahçeşehir, Ispartakule ve Mahmutbey ise şehrin yeni metro ağıyla büyük değer kazanması beklenen noktaları arasında yer alıyor. Bu bölgelerde yeni konut projelerine talep hızla artıyor. Her geçen gün daha çok tercih edilen bu noktalar İstanbul'un raylı sistem planlarının en önemli noktaları arasında gösteriliyor.

Ankara'dan Halkalı'ya

Gebze-Halkalı arasında bulunan 76 km uzunluğundaki Marmaray ise İstanbul'a yeni bir soluk kazandırdı. Halkalı-Kazlıçeşme hattında on istasyon planlanıyor. Ankara'dan kalkan bir hızlı trenin Marmaray'dan geçerek Halkalı'ya kadar gidecek olması, güzergahta yer alan noktaların değerleriyle ilgili mevcut durumun de değişeceği anlamına geliyor.

Üçüncü havaalanından Halkalı'ya

İstanbul'un kuzeyinde yapılacak üçüncü havalimanının kentle bağlantısını sağlayacak Havalimanı-Halkalı Metro Projesi de Halkalı'nın değerini artıracak bir başka yatırım olarak sayılabilir. Hat, Olimpiyatköy ve Kayaşehir'den geçerek Sazlıdere Barajı'nın kıyısından Arnavutköy ilçesine gidip havalimanına ulaşacak. Proje ayrıca üçüncü köprüden geçecek hızlı tren hattıyla da entegre olacak. Bu hat için Başakşehir bölgesinde yeni bir gar projesi de tasarlanıyor.

Ulaşım kolaylığının gayrimenkul değerleri üzerindeki etkileri tartışılmaz. Sahip olmak istediğiniz evin bulunduğu bölgeye yapılacak ulaşım yatırımlarını takip ederek riski en aza indirebilir, karlı bir yatırıma imza atabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Metronun değer kattığı noktalar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat