Blog

Mortgage Blog

Moda'da Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarihi, İstanbul'dan da eskiye dayanan Kadıköy'ün şirin ilçesi Moda, yaşamak için en harika semtlerin başında geliyor. Özellikle son yıllarda gittikçe artan üçüncü dalga kahveciler, konforu ve lezzeti üst seviyelerde dolaşan restoranlarıyla Moda; Caferağa Mahallesi'nden başlayıp, Moda Burnu'na kadar uzanan, huzurlu, eğlenceli ve sanatı bol bir mahalle. Burada yaşamaya karar verdikten sonra, Moda hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık.

Herkes Modalı olduğunu iddia eder

Mahalle kültürü Moda'da oldukça zengindir. Fakat her Modalı, gerçek Modalı değildir. Moda'nın esas yerlileri, sokaklarında yürürken görebileceğiniz, camlardan dışarıyı süzen yaşlı teyze ve amcalardır. Fakat gençliğin yoğunluğu ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na taşınan birçok kişinin yaşamak için Moda'yı tercih etmesi, ortalığın biraz karışmasına neden oldu. Ama her konuda huzuru korumayı başaran Modalılar için akşam kahvelerinin huzuru başka hiçbir şeyde yok.

Her sokağın kedisi

Moda'da her sokakta kediler yaşıyor. O sokakta oturan insanlar kedileri sahipleniyor, su ve mama konusunda zengin davranıyor. Kısaca Moda hayvan sever bir semt. Eğer siz de kendinizi hayvan sever olarak görüyorsanız Moda'da yaşarken çok mutlu olacaksınız demektir. Ayrıca köpekler de en az kediler kadar seviliyor. Neredeyse her kafenin baktığı, beslediği bir köpek var. Kahvenizi yudumlarken, gelip başlarını bacağınıza koyabiliyorlar. Kış aylarında sevgisiyle ısıtan bir dosta kim hayır diyebilir ki?

Hareketli geceler

Moda mekanlarının çoğu gece 02:00'a kadar açık. Bu yüzden her zaman sokakta hareket var. Gürültü konusunda herkes çok dikkatli davranıyor. Kadıköy'den kalkan nostaljik tramvayın güzergahı üzerindeki Moda'da her tarzdan insan için eğlenecek harika yerler bulunuyor. Gurmeler için müthiş lezzetler, kahve tutkunları için sayısız örnek ve müzik tutkunları için yüzlerce mekan bulunuyor.

Batı kökenli binalar

Moda'daki binaların çoğu batı kökenli, eski ve görkemli mimariye sahip. Yüksek tavanlı, eski tarz evler Moda'nın övünmesi gereken özelliklerinin başında geliyor. Huzur dolu sokaklarıyla, görkemli binalar birleştiği zaman ortaya yaşamak için harika bir semt çıkıyor. Mahalle kültürünü yaşamak isteyen, her şeyin en doğalını tercih eden ve her zaman huzurun yanında olanlar için Moda, müthiş bir hayat tecrübesi sunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Moda'da Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat