Blog

Mortgage Blog

Mortgage Başvurusu Öncesi Birikim Önerileri ve Birikimin Önemi

Mortgage Başvurusu Öncesi Birikim Önerileri ve Birikimin Önemi

Para biriktirme ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şey biriktirmeye karar verme anınızla başlama anınızın aynı an olması gerektiği. Ertelediğiniz anda kısır bir döngü içine girmeniz kaçınılmaz bir hal alır. Özellikle de ev satın alma süreçlerinde kredi başvurusu öncesi birikim yapmak ciddi bir özveri ve konsantrasyon gerektiriyor. Peki, mortgage öncesinde sizi nasıl bir süreç bekliyor, birikiminiz toplam tutarın ne kadarına denk gelmeli, bunlara mortgage kanunu en başından inceleyerek cevap bulalım.

Mortgage kanunu ile birikimin kapsamı değişti

Mortgage kanunu 2007 yılında kabul edildi fakat 2005'te düşen enflasyon sayesinde, bankalar o yıl itibariyle düşük faizli ve uzun vadeli konut kredileri vermeye başladılar. Bu tarihten öncesinde konut sahibi olmak için ciddi bir birikim yapmak ve uzun yıllar beklemek gerekiyordu. Mortgage ile birlikte uzun yıllar beklemek, yüksek faizli kredilerden mustarip olmamak için tutarı olabildiğince tamamlamaya çalışmak geride kaldı. Artık satın almak istediğiniz konut tutarının %75'ini düşük faizli kredi olarak almak mümkün. Bu durumda kredi öncesinde birikim yapmanız gereken kısım tutarın %25'lik kısmını oluşturuyor.

Rahat bir şekilde birikim yapma yöntemleri

Para biriktirmek sanıldığı gibi bir işkence değil tam tersi oldukça kolay bir eylem. Yaşadığınız zamanın size alışkanlık gibi gelen özelliklerinden vaz geçerek yola koyulun ve aşağıdaki adımları takip edin, birikim yapmanın ne kadar kolay ve gerekli olduğunu kısa sürede görebilirsiniz.

1- Giderlerinizi takip edin

Bir ay içinde yaptığınız tüm harcamaları not edin. En ufak harcamalarınıza kadar bir liste yapın. Ay sonu geldiğinde gereksiz olanları ve kendinizi hangi alanlarda sınırlamanız gerektiğini kolayca görebilirsiniz.

2- Üyeliklerinizi düzenleyin

Kullanmadığınız her şeyin üyeliğini sonlandırın. Eğer bir şey için "Daha sonra lazım olur” diyorsanız, o an ihtiyacınız yok demektir ve gereksiz bir harcama yapıyorsunuzdur. Bu gibi örnekleri hayatınızdan çıkarın.

3- Harcama refleksinizi durdurun

Vitrinde gördüğünüz bir kıyafet veya karşınıza çıkan yeni bir teknolojiyi hemen almak için yola koyulmayın. İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde değerlendirin ve görür görmez almamaya çalışın. Eğer görmeseydiniz haberiniz olmayacaktı. Bunu düşünerek hareket ederseniz harcama refleksinizi durdurmayı başarırsınız.

4- Hayal edin

Harcamalarınızı düzenledikten sonra sürekli olarak hedeflediğiniz evi hayal edin. Bu iradenizi güçlendirecektir.

5- Her gün için bir miktar belirleyin

5 TL veya 150 TL, kazandığınız miktara göre birikiminizi günlük olarak düzenleyin. Her gün kenara koyduğunuz bu paranın ay sonunda karşınıza çıktığı hali sizin birikime olan inancınızı güçlendirecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage Başvurusu Öncesi Birikim Önerileri ve Birikimin Önemi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat