Blog

Mortgage Blog

Mortgage ödemeleriniz için alternatif seçenekler

Mortgage ödemeleriniz için alternatif seçenekler

Aylık gelirinizden taksitlere ayırabileceğiniz tutarı belirledikten sonra bir mortgage ürününü seçmeniz gayet mantıklı. Ancak geliri dönemsel olarak değişkenlik gösteren bir meslek sahibiyseniz konut kredisine ayıracağınız aylık tutarı belirlemeniz zor olabilir. Oysa gelir akışınıza en uygun mortgage ürününü tasarlayabilir, konut kredinizin ödeme vadelerini düzenleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Uygun ödeme planları

Yılın sadece belli bir döneminde gelir elde eden meslek grupları, aylık mortgage taksitlerini belirleme konusunda güçlük yaşayabilir. Örneğin, geçimini tarımdan sağlayan ve sadece hasat zamanı elde ettiği gelirle yaşamını idame ettiren bir aile için mortgage taksitlerini aydan aya ödemek zor olabiliyor. Balon Ödemeli Mortgage adlı ürünümüz, size alternatif ödeme şekilleri sunuyor. Bu ürünle mortgage taksitlerinizi üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir ya da kendi belirleyeceğiniz bir periyotta ödeyebilir; yılın kalan zamanlarını ödeme stresi yaşamadan geçirebilirsiniz.

Ara ödemeler

Yılın belli dönemlerinde geliri artış gösteren, belirli periyotlarda prim ya da ikramiye alan meslekler için tasarlanan Özel Ödemeli Mortgage ürünümüz ise, gelirinizin artış gösterdiği dönemlerde "ara taksit ödemesi” yapma olanağı sunuyor. Bu sayede, yüksek gelir elde ettiğiniz dönemlerde ara ödemeler yaparak konut kredinizi çok daha kısa sürede ödeyebilmeniz ve faiz avantajlarından yararlanmanız mümkün.
Her meslek grubuna ve gelir durumuna uygun mortgage ürünlerimizle ev sahibi olmak isteyen herkese özel bir çözüm sunuyoruz. Mesleğiniz ne olursa olsun, Garanti BBVA Mortgage'da mutlaka size uygun bir konut kredisi ürünü bulabileceğinizi unutmayın.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage ödemeleriniz için alternatif seçenekler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat