Blog

Mortgage Blog

Mortgage'a Nasıl Hazırlanmalısınız?

Mortgage'a Nasıl Hazırlanmalısınız?

2007 yılında yasallaşmasıyla birlikte Mortgage kredisinin ülkemizde kullandırılmaya başlanması, birçok insanın ev sahibi olması için bir fırsat oluşturdu. Fakat Mortgage ile ev almak uzun bir süreç ve bu sürece başlamadan önce hazırlanabilirsiniz.. Mortgage öncesi iyi bir hazırlıkla hem harcamalarınıza bir düzen getirebilir hem de ödeme sürecinde daha rahat edebilirsiniz..

Kira yerine Mortgage

Kira ödemek yerine mortgage taksiti ödeyerek; ev sahibi olabilirsiniz.. Ev sahibi değilseniz uzun yıllar kira ödemek zorunda olduğunuzu ve kira bedellerinin yıllar içinde arttığını unutmamalısınız.. Ancak mortgage ile her ay neredeyse aynı tutarı ödemenize rağmen birkaç sene içerisinde, gelir akışınıza göre belirleyebileceğiniz bir zamanda ev sahibi olursunuz.

Ne Kadar Konut Kredisi Çekebilirim?

Bu sorunun cevabını, gelirleriniz, giderleriniz belirliyor. Ayrıca yaşamak istediğiniz semt ve son olarak da alacağınız evin fiyatı belirliyor. Yaptığınız hesaplara, oturmak istediğiniz eve ve gelecek planlarınıza dikkat ederek en doğru cevabı bulabilirsiniz. Bu konuda Mortgage uzmanlarından destek alabilirsiniz..

Kredi Notum Yeterli mi?

Konut kredisine başvurmadan önce bankalarla olan ilişkilerinizi gözden geçirmeli ve kredi notunuzu öğrenmelisiniz. Riskli veya risksiz şeklinde gruplara ayrılan kredi notu konusunda hangi gruba dahil olduğunuzu tespit ederek başvurunuzun onaylanıp onaylanmayacağını öngörebilirsiniz. Yeterli kredi notuna ulaşmak için tüm borçlarınızı zamanında ve tam olarak ödemeniz gerekiyor. Sadece asgari ücretleri ödemek ve bankaya borçlanmak, kredi notunuzu düşürür.

Belge Hazırlığı

Mortgage başvurunuzdan önce bir belge hazırlığı yapmalısınız. Bir dosyada düzenli şekilde toparlayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hazırlamanız gereken belgelerle ilgili infografiğimize de buradan ulaşabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri için vizeye başvururken belge toplamakla benzer bir süreç olan bu adımda ne kadar düzenli olursanız işiniz o kadar kolaylaşır.

Mortgage Uzmanınıza Her Şeyi Sorun

Mortgage uzmanınıza mutlaka sormanız gereken belli başlı sorular bulunuyor. Bu soruları da bu infografikte görebilirsiniz. Mortgage'ın avantajlarından kullanabileceğiniz ödeme seçeneklerine, size en uygun ödeme planlarına ve Mortgage ile ilgili daha birçok sorunun cevabını mortgage uzmanınızdan öğrenebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mortgage'a Nasıl Hazırlanmalısınız?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat