Blog

Mortgage Blog

Müstakil bir ev satın almanın artı ve eksileri

Müstakil bir ev satın almanın artı ve eksileri

Genellikle daha özgür bir yaşam alanı sunduğu düşünülen müstakil evleri sizin için inceledik.

Özgür yaşam alanı

Müstakil evler apartman ve site dairelerine kıyasla daha özgür bir yaşam alanı sunarlar. Bu evlerde ortak alan kavramı bulunmadığı için bahçe ve çevre düzenlemesini dilediğiniz gibi yapabilir, barbekü ve evcil hayvan gibi kısıtlamalardan kurtulabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra komşuların yaratabileceği gürültü ve rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.  

Artan harcamalar

Müstakil evlerin giderleri genellikle apartman dairesindeki yaşamdan daha yüksektir. Apartman dairesinde aidat ödeyerek, ortak giderleri bölüşebilirsiniz. Ancak bahçeli, müstakil bir ev satın almayı planlıyorsanız aydınlatma, çevre düzenlemesi, bakım, güvenlik ve daha birçok konudaki giderleri tek başınıza üstlenmeniz gerekir. Müstakil evlerin satışının genellikle daha uzun sürebildiğini de hatırlatalım.

Sizin önceliğiniz hangisi?

Evin konumu, konforu ve giderleri... Müstakil bir ev ya da apartman dairesi arasında ciddi farklar bulunuyor. Genellikle şehir içindeki müstakil evlerin fiyatları oldukça yüksek olurken, şehir dışındaki müstakil evlerin değeri şehir içlerindeki apartman daireleriyle hemen hemen aynı oranlarda olabiliyor. Bütçenizi göz önünde bulundurduktan sonra evin konumunu ve sizin için hangi koşulların daha konforlu olacağını sorgulayın. Evin işinize yakınlığı, çocuğunuz varsa okula yakınlığı gibi ayrıntıları göz önünde bulundurun. Şehir dışında ya da merkezde yaşamanın olumlu ve olumsuz yanlarını düşünerek hangisinin sizin için daha konforlu olacağını hesaplayın.

Satın almak istediğiniz evi seçin, gerisi kolay! Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu çok sayıda ürün arasından bütçenize en uygun konut kredisini seçerek yeni evinize uygun koşullarda sahip olabilirsiniz. Size hızlı geri dönüş yapabilmemiz için başvurunuzu yapabilir ya da 444 38 46 (EVİM) numaralı çağrı merkezimizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Müstakil bir ev satın almanın artı ve eksileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat