Blog

Mortgage Blog

Mutlu bir ev için

Mutlu bir ev için

Gününüz nasıl geçmiş olursa olsun, eviniz tüm sorunlarınızı geride bırakıp rahatlayabileceğiniz yer olmalı. Doğanın pozitif enerjisini yaşam alanınıza taşımak isterseniz önerilerimize göz atmanız yeterli.

Doğadan ilham alarak evinizi çok daha huzurlu hale getirebilir, yaşam enerjinizi artırabilirsiniz. Bir kapıdan içeri girildiğinde bir duvarla karşılaşmak çok iç açıcı bir durum olmayabilir. Kapı girişlerinizin karşı duvarlarına tablo ya da ayna asarak negatif duygular yaratabilecek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Bunun yanı sıra odalarınızda mutlaka bir odak noktası belirleyin. Böylece pozitif enerjinin bir yerde toplanmasını sağlayabilirsiniz. Odaya atım attığınızda karşınıza çıkacak dikey çerçeveler ve büyük metal objeler de kullanabilirsiniz.

Evinizde doğal ışık kullanmanız oldukça önemli. Güneş ışığının evinize girmesine izin verin. Bunun için perdelerinizi olabildiğince açık renkli ve güneş geçirgenliği olan modellerden seçin. Böylece eviniz güneşin yaydığı pozitif enerjiyi odalarınıza taşıyabilir. Bitkiler ve çiçekler ortamlara canlılık katarlar. Tabii ortamın enerjisini olumsuz yönde etkileyeği için kurumuş ve solmak üzere olanların vakit kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini de unutmayın.

Evinizin duvarlarında sevdiğiniz renkleri tercih etmeniz ruh sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Yatak odanızda rahatlık hissi uyandıracak mat mavi tonlarını tercih edebilirsiniz. Evinizin en çok vakit geçirdiğiniz alanlarını ise iç açıcı, dinamik bir hava katabilecek sarı ve mor renklerini uygulayabilirsiniz.

Son olarak, sadelik ve temizliğin pozitif bir enerji için çok önemli olduğunu ekleyelim. Mümkün olduğunca dağınıklıktan ve eşya karmaşasından kaçınmaya çalışın. Evinizin huzur verici bir yer olarak kalması için odalarınızın temiz ve düzenli olması gerektiğini her zaman hatırlayın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mutlu bir ev için
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat