Blog

Mortgage Blog

REIDIN ile kararlarınızın doğruluğundan emin olun

REIDIN ile kararlarınızın doğruluğundan emin olun

Evinizin veya hayallerinizdeki evin satış fiyatını öğrenmek mi istiyorsunuz? Garanti BBVA Mortgage olarak desteklediğimiz REIDIN Emlakendeks'ten bugüne kadar faydalanmadıysanız, şimdi tam sırası!

Konut fiyatlarını öğrenebileceğiniz, kira değerlerini karşılaştırabileceğiniz REIDIN Emlakendeks ayrıca sektörün durumu, satış fiyatı veya kira değeri değişim oranlarıyla ilgili en güvenilir bilgiyi sunuyor.

Bölgenizdeki konutların satış veya kira değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenerek mortgage başvurusu yapmak, verdiğiniz kararın doğruluğundan emin olmak anlamına geliyor. Raporlar size biraz karmaşık görünürse, mortgage uzmanlarımızın desteğiyle doğru bir okuma yapabilirsiniz.

Konut fiyatlarıyla ilgili REIDIN mart ayı raporunu sizler için "kısaca" yorumlayalım...

İstanbul'da metrekare başına konut satış fiyatları mart ayında %1.27 oranında arttı ve İstanbul fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. İstanbul dışındaki konut satış fiyatlarındaki "artış" ise şöyle seyretti: Adana %0.23, Ankara %0.68, Antalya %0.95 Bursa %1.20, İzmir %0.99 ve Kocaeli %0.78.

Mart ayında konut kira değerleri artışında %2.63 oranıyla Adana en dikkat çeken şehir oldu. Adana'da kiralar yükselirken, konut kira değerleri açısından Ankara %1.11, Antalya %1.38, Bursa %1.19 İstanbul %1.94, İzmir %1.19 ve Kocaeli %1.19 oranında artış gösterdi.

Mart ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının %5.80; Ankara ortalamasının %5.65; İstanbul ortalamasının %5.88; İzmir ortalamasının ise %5.41 olduğu görülüyor.

Konut kredisi seçenekleri ev sahibi olmanız için büyük bir fırsat, ancak nerede yaşayacağınıza ve nasıl bir ev istediğinize ait karar sizin. Bu fırsatı doğru tercihler yaparak değerlendirmek istediğinizden eminiz. Mortgage uzmanlarımızın bilgi ve donanımı, riskleri öngörme ve yönlendirme becerileriyle kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak siz de sektöre yönelik ön araştırma yaparak karar vermeyi tercih edenlerdenseniz, REIDIN bu konuda size yardımcı olacak önemli bir kaynak.

Sitemizde her ay yayınladığımız REIDIN raporlarını inceleyebilir, sormak istediğiniz tüm soruları Garanti BBVA Mortgage uzmanlarına yöneltebilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

REIDIN ile kararlarınızın doğruluğundan emin olun
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat