Blog

Mortgage Blog

Semt Seçiminin Kritik Bir Karar Olduğunun Kanıtları

Semt Seçiminin Kritik Bir Karar Olduğunun Kanıtları

Mortgage'a başvuru kararıyla birlikte yanında pakete dahil olarak düşünmeniz gereken birçok konu da ekleniyor. Nasıl bir evde yaşayacağınızı, ne tarz eşyalar alacağınızı ve en önemlisi hangi semtte oturacağınızı belirlemelisiniz. Yaşadığınız semt biraz sizin kim olduğunuzu da ortaya koyar. Bu yüzden konut kredisi başvuru sürecinizde, en önemli karar olarak karşınıza çıkacak. İşte semt seçmenin kritik bir karar olduğunu kanıtlayan özellikleri;

Ulaşım

İşiniz, çocukların okulları veya evdeki bireylerin gitmeleri gereken yerleri düşünerek semt tercihi yapmalısınız. Uygun fiyatlı bir ev bulduğunuz için, uzak bir bölgeden ev tercihi yapmak, sonunda zararlı çıkmanıza neden olacaktır. Mümkün olduğunca işinize en yakın yerlerden ev bakmaya çalışın. Özellikle çocuklarınızın eğitim hayatlarını etkilemeyecek tercihler yapmanız, yararınıza olacaktır.

Yürüyüşlere elverişli mi?

Bazı yerler var ki, yayalar için yaşaması imkânsız. 6-7 şeritli yolların çevrelediği evlerde yaşamak, yaya olarak sokağa çıkmanızı zor bir hale getirecektir. Toplu taşıma kullanmak istediğinizde veya yürüyüş yapmak istediğinizde çileye dönme ihtimali bulunan bu tarz mahalle ve semtlerde ev seçimi yapmamaya dikkat etmelisiniz. Kendi arabanız varsa bile, çocuklarınız veya sizi ziyaret edecek olan arabasız yakınlarınız için ziyareti imkânsız bir hale getirmemeye ve yürüyerek birçok noktaya kolay erişilebilir olan bir mahalle veya semt seçmeye dikkat edin.

Yatırım değeri

Mortgage başvurusu ile bir ev aldığınız zaman, yatırım da yapmış sayılıyorsunuz. Semt seçimi bu noktada da oldukça önemli bir hal alıyor. Bölgeyi iyice araştırıp, yatırım değerleri konusunda bilgi sahibi olmadan semt seçimi yapmayın. Gittikçe düşen bir tabloya sahip bir semtten ev almak, zarar etmenize sebep olabilir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm nedeniyle de semtlerde fiyat farklılıkları yaşanıyor. Bu konuda da seçeceğiniz semtin yerel halkından gereken bilgileri alabilirsiniz.

Hayat tarzınız

Hayat tarzınızla uyumlu bir semtte oturmanız, yaşam kalitenizi yükseltecektir. Kendinize uzak, hobilerinizi engelleyen ve zorlaştıran bir yerden ev alırsanız, buna alışmanız ve hayat tarzınızı değiştirmeniz gerekecek. Bunun sonucunda da mutlu olabilirsiniz ama zevklerinizi ve tarzınızı değiştirmenize ne gerek var?

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Semt Seçiminin Kritik Bir Karar Olduğunun Kanıtları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat