Blog

Mortgage Blog

Semtiniz kişiliğinizdir

Semtiniz kişiliğinizdir

Biri hangi semtte oturduğunuzu sorduğunda aslında kim olduğunuzu öğrenmek ister. Bu biraz önyargılı bir tutum gibi görünebilir. Peki, bu önyargı çok mu temelsiz? Aslında insanların yaşadığınız semte bakarak yaşantınıza dair çıkarımlarda bulunması çok da şaşılacak bir durum değil. Birçok semt, yapısı itibarıyla yaşam tarzınız ve aile yapınız hakkında fikir verebiliyor. Öyle ki bazen yaşadığınız semt gelir grubunuzu, sosyal statünüzü, dünya görüşünüzü yansıtabiliyor.

Çevrenizde yaşayan insanlara ve semtinizdeki gündelik hayata göz attığınızda eğer kendinizi bu fotoğraf karesine ait hissetmiyorsanız, ciddi sayılabilecek bir sorununuz olduğunu söyleyebiliriz. Belki de farkında olmadan hiç de mutlu olmadığınız, dahası bir parçası olamadığınız bir hayatı sürdürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Peki, belki de çok daha mutlu olabileceğiniz ve kendinizi ait hissedebileceğiniz bir semti nasıl seçeceğinizi biliyor musunuz? İşte sizin için birkaç ipucu.

Genç ve yalnızsanız

Eğer henüz genç olduğunuzu düşünüyor ve yalnız yaşıyorsanız, yaşadığınız semte ait olup olmadığınız konusunda göstergeler çok daha belirgin olacaktır. Hava karardıktan sonra pencerenizden dışarı baktığınızda gördüğünüz şey birkaç kedi, köpek ve bomboş bir sokak mı? Komşularınızdan sadece televizyonda izledikleri dizilerin sesleri mi geliyor? Yaşadığınız apartmanda size en yakın insanlar komşularınızın çocukları mı? Eğer bu ve benzeri sorulara verdiğiniz "evet" yanıtı fazlaysa, 20 yıl sonra huzurla yaşayabileceğiniz bir semte taşınmak için biraz acele etmiş olabilirsiniz. Kendinize daha "yaşayan" bir semtte yeni bir ev bakmak için zaman kaybetmeden harekete geçmenizi öneririz. Daha hareketli bir semte taşındığınızda, üzerinizdeki ölü toprağının, düşük enerjinizin en büyük sebebinin eski "huzur dolu" semtiniz olduğunu fark etme ihtimaliniz çok yüksek.

Biraz huzur arayan bir ailenin ferdiyseniz

Aslında bu da bir önceki kadar belirgin göstergeleri olan bir durum. Örneğin komşularınızın geç saatlerde bile pervasızca yaptığı gürültü hayatınızdaki en ciddi problemler arasında yer alıyorsa ve şikâyet ettiğiniz komşu sayısı oldukça fazlaysa etrafınıza şöyle bir göz gezdirmenizde fayda var. Çevreden gelen sesler gecenin ilerleyen saatlerinde bile hâlâ devam ediyorsa ve en az duyduğunuz ses çocuk sesiyse, belki de sükûnetiyle bilinen bir semt için emlak sayfalarını karıştırmaya başlamanız gerekiyor. Belki de çevrenizdeki gürültü tam da olması gerektiği gibidir, belki de siz aslında hiç de o bölgenin insanı değilsinizdir. Bu ihtimali göz önünde bulundurup, ev arama çalışmalarınıza hız verebiliriniz.

Tam bir profesyonelseniz

Bazen yaşınız ne olursa olsun hayatınızın odağında özel yaşantınızın değil işinizin olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bunun sebebi işkolik olmanız ya da kariyerinize odaklanıp maddi anlamda daha iyi bir geleceğe sahip olmak istemeniz olabilir. Her halükarda işe gidip gelirken yolda geçirdiğiniz süre oldukça uzunsa, bir toplantıya ya da yurtdışı seyahatiniz için havalimanına gitmek için saatler öncesinden hazır olmanız gerekiyorsa beklenti ve ihtiyaçlarınıza göz atabilirsiniz. Dahası kendinize ya da işinize ayırmak istediğiniz vakti her an dâhil edilmeye çalışıldığınız bir planın ya da canı sıkılan çocuklarınızın bozma ihtimali varsa, belki de bu ev seçiminizde büyük bir hata yaptığınızı gösteriyordur. Ne sakin bir semt ne de hareketli ve merkezi bir mahalle… Sizin ihtiyacınız olan işinize ve işinizle ilgili havaalanı, finans merkezi gibi noktalara yakın ve sosyalleşme imkânlarıyla dolu bir site! Böylece çocuklarınız yaşadığınız sitede sosyalleşecek, sizin çok daha az vaktiniz yollarda geçecek, siz de kariyerinize ayıracağınız vakti ve enerjiyi ekonomik kullanarak çok daha başarılı bir iş hayatına sahip olacaksınız. Zaman kaybetmeden böyle bir yerden yeni bir ev aramaya başlamalısınız.

Sizlere üç başlık altında yaşadığınız semte ne derece ait olduğunuzu ve aslında nasıl bir semtte yaşamanız gerektiğini göstermeye çalıştık. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz ama ana fikir değişmeyecektir: Kendinizi yaşadığınız yere ait hissetmiyorsanız, ait hissedeceğiniz bir semtte yeni bir ev aramak için vakit kaybetmeyin.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Semtiniz kişiliğinizdir
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat