Blog

Mortgage Blog

Site içinde ev almadan önce

Site içinde ev almadan önce

Bir konut projesinden ev satın almadan önce konum, sosyal olanaklar, aidat tutarları gibi kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunların yanı sıra estetik, fonksiyonel ve yapısal özellikleri de sıkı bir incelemeden geçirmenizde yarar var.

Proje beklentinizi karşılıyor mu?

Projeden ev seçtiğinizde sadece bir daire satın almazsınız. Aynı zamanda bir yaşam tarzı da satın almış olursunuz. Seçtiğiniz sitede otopark, sosyal tesis, havuz ve bahçe kullanımının nasıl olduğu; yaşamsal ve güvenlik hizmetlerinin kalitesi önemli ayrıntılardan birkaçı. Tabii bu hizmetler için ne kadar aidat ödemeniz gerektiği ve bu miktarın sizin için uygunluğu da son derece önemli. Tüm bu hizmetlerin resmi dokümanlarını incelemenizi ve koşulları iyi analiz etmenizi tavsiye ederiz.

Sosyal tesislerin durumu

Proje dokümanlarını incelerken sosyal tesislerin siteyle aynı parselde olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bazen sosyal tesisler farklı bir parsele yapılabiliyor. Dolayısıyla sosyal tesislerden yararlanmak için ek ücret ödemek zorunda kalınabiliyor. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için sosyal tesis kullanım şartlarıyla ilgili taahhüt alın.

Evin değerini yükselten ayrıntılar

Jakuzi, ebeveyn banyosu, şömine, alarm sistemi, site içi güvenlik, kiler, çamaşır odası, internet bağlantısı gibi ayrıntılar evinizin değerini yükseltecektir. Projede bu tür vaatler varsa tüm bunların sözleşmede yer almasını sağlayın ve yazılı onay talep edin.

Gerçek değerini öğrenin

Garanti BBVA Mortgage'ın anlaşmalı olduğu Konut Projelerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Dilerseniz Evimin Değeri hesaplama aracını kullanarak seçtiğiniz evin tahmini değerini görebilir, Reidin Emlak Endeks Raporları ile de bölgedeki konut fiyatlarını öğrenebilir, kira değerlerini karşılaştırabilir, satış fiyatı ve kira değeri değişim oranlarını inceleyebilirsiniz. Mortgage Uzmanlarımızın en kısa sürede size ulaşabilmesi için hemen tıklayın

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Site içinde ev almadan önce
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat