Blog

Mortgage Blog

Yeni bir ev sahibi olmanız için nedenler

Yeni bir ev sahibi olmanız için nedenler

Bir ev hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek, sizin ve ailenizin geleceğini garantileyebilecek, kârlı bir yatırım anlamına gelebilir.

Güven verici

Ev sahibi olarak kira ödeme derdinden kurtulabilirsiniz. Ev almak için yeterli birikiminiz yoksa konut kredisi avantajlarından faydalanabilir, 240 aya varan taksit seçenekleriyle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Böylelikle gelecekle ilgili kaygınızı da azaltabilirsiniz. Sizin için hazırlamış olduğumuz "Kira mı Mortgage mı?” aracımızı inceleyebilir ve kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.


Kârlı bir yatırım

Bütçenize uygun yeni bir ev satın alarak kârlı bir yatırım yapabilirsiniz. Gayrimenkul her zaman değeri artan bir yatırım aracı. Bugün satın alacağınız bir evi gelecekte değerini hızla artıracak bir yatırım projesi olarak görebilirsiniz.

Yatırım kararınızı verirken, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle hazırlanan REIDIN Emlakendeks ile konut fiyatlarını öğrenebilir, kira değerlerini karşılaştırabilir, zaman içinde sektörün nereye gittiğini, satış fiyatı veya kira değerlerinin değişim oranını öğrenebilirsiniz.


Mutlu bir yaşam için

Hayatınızda yapacağınız yenilikler hiç şüphesiz ki sizi tazeleyecektir. Yeni bir ev hayatınızdaki yeni başlangıçlar için keyifli bir adım olabilir. Kendi isteğinize göre tasarladığınız, eşyalarını dilediğinizce seçtiğiniz bir ev aradığınız mutluluğu kapınıza kadar getirebilir.

Kira ödemek yerine kendi evinizin sahibi olmanın vakti geldi! Bir süredir istediğiniz gibi bir eve taşınmanın hayalini kuruyor da olabilirsiniz. Belki de geleceğiniz için kârlı bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Beklentiniz ne olursa olsun almak istediğiniz eve kolayca sahip olmanın garantili bir yolu var. Hemen başvurunuzu yapın, Mortgage uzmanlarımızı sizi arasın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni bir ev sahibi olmanız için nedenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat