Blog

Mortgage Blog

Do It Yourself "Kendin Yap" Dekorasyonun Avantajları ve Dezavantajları

Do It Yourself "Kendin Yap" Dekorasyonun Avantajları ve Dezavantajları

Son yıllarca gittikçe popülerleşen "Do it Yourself" yani "Kendin Yap" dekorasyon önerileri büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Bu akımın en önemli özelliği, en az masraf ve iş gücüyle değişiklikler yapabilmenizi sağlaması. Ama elbette avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcut. Evinizdeki dekorasyonu kendi çabalarınızla değiştirmeye başlamadan önce bu yazımızı okumanızda fayda var.

İnternette Her Şey Kolay Görünüyor

İnternette görselle anlatılan veya video ile özetlenen bir dolap boyama aktivitesini siz de yapmak isteyebilirsiniz. Video size ihtiyacınız olan tüm malzemeleri sunar fakat tüm detayları video veya fotoğraftan anlamanız pek kolay değildir. Eksik bilgilerle yapacağınız bir tadilat dolaplarınızı boyarken hata yapmanıza neden olabilir. Bu nedenle ayrıntılar hakkında yeterli bilgi edinmeden dekorasyon işlemlerine başlamamalısınız.

Zamanınız Değerli

"Do it Yourself (DIY)" önerilerini bir video 3 dakikada hızlandırılmış bir şekilde size gösterebilir. Örneğin mutfak dolaplarınızı yenilemek istediğiniz zaman tüm kapakları sökmeniz ve üzerinde çalışmanız gerekir ve videoda sadece birkaç dakika içerisinde işlem başlar ve biter. Ancak normalde bu tür işlemler biraz daha uzun sürer ve bu süre boyunca mutfak dolaplarınızı kullanamayabilirsiniz. Bu fedakârlığı yapabilecek kadar geniş bir zaman aralığına sahip olduğunuzda tadilata başlamanızda fayda var. Yani izlediğiniz bir çalışmanın asıl uygulama süresinin daha uzun olabileceğini mutlaka hesaba katın.

Yeni Bir Şeyler Öğrenmek Güzeldir

DIY uygulamalar size daha önce hiç bilmediğiniz birçok şey öğretebilir. Yoğun ve stresli bir günün ardından boş vaktinizi "Do it Yourself" çalışmalara ayırarak hem evinizi güzelleştirebilir hem de yepyeni bir hobiye sahip olabilirsiniz. Bu tarz yeniliklerle uğraşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Özellikle bir projeyi başarıyla tamamladığınız zaman kendinizi çok daha rahat ve motive hissedebilirsiniz.

Masraf

Evinizde değişiklik yapmak istediğiniz eşyaların yenisini almak için bir bütçe oluşturmanız gerekir ve alacağınız şeyler de ek giderler doğurabilir. Böylece dekoratif bir yenilik yapmak için umduğunuzdan daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Doğru bir bütçe planlaması yapmadan dekorasyonda değişikliğe gitmeniz, ilerleyen zamanlarda bütçenizin zorlanmasına neden olabilir. İşte bu gibi masrafları engellemek için Do it Yourself önerileri çok daha kârlıdır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Do It Yourself "Kendin Yap" Dekorasyonun Avantajları ve Dezavantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat