Blog

Mortgage Blog

Doğru Bir Yatırım Yaptığınızı Nasıl Anlarsınız?

Doğru Bir Yatırım Yaptığınızı Nasıl Anlarsınız?

Yıllar geçtikçe yatırım yapma konusundaki fikir ve görüşler de değişiyor. Günümüz yaşam şartlarında, doğru bir yatırım yapmak için kredi başvuruları oldukça geçerli bir yöntem. Özellikle ev sahibi olmak isteyenlere çok sayıda avantaj sağlayan mortgage da doğru bir yatırımın en önemli adımı. Yapacağınız yatırımın doğruluğunu kontrol edebileceğiniz özellikleri sıraladık:

Para biriktiriyor musunuz?

Yatırım yapmaya karar verdiğiniz an para biriktirmeye başlamalısınız. Eğer bunu başarabilirseniz yatırım yapacağınız zaman hem biriktirme kapasiteniz artmış olur hem de herhangi bir çalkantılı dönemde, rahat etmenizi sağlayacak miktarda paranız bulunur. Borç ödeme alışkanlığınız da asla sekteye uğramaz.

Yatırımdan önce borçlarınızı kapatın

Yatırım yapmadan önce sizi takip edecek hiçbir borç bırakmamaya çalışın. Eğer borçlarınızla birlikte bir yatırım yapmaya girişirseniz ödeme yükünüzü arttıracağınız için zorluk yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da yaptığınız yatırım, doğru bir yatırım olmaktan çıkar.

Hedeflerinizi not edin

Borçlarınızı kapattıktan ve para biriktirmeye başladıktan sonra yatırım hedeflerinizi tek tek not almalısınız. Buna göre yatırım yapacağınız konutun özellikleri de şekillenecek ve geleceğe dair çok daha doğru bir planla hareket edeceksiniz. Hedefiniz, yatırımınızın boyutunu da belirleyecektir.

Riskleri göze almaya hazırlanın

Ne kadar az parayla yatırım yaparsanız kazancınız da o kadar az olur. Hedeflediğiniz kazanca erişmek için almanız gereken bazı riskler var ve bu risklerin sizi korkutması için de hiçbir sebep yok. Kazancınızın miktarı, yatırımınızla aynı oranda yükselir. Bu yüzden risk almaktan kaçınmayın ve hedefinize doğru bir planla ulaşmaya çalışın.

Konut kredisi ile yatırım

Konut kredisine başvurarak yatırım yapmak için tüm hedef ve planlarınızı bir mortgage uzmanı ile paylaşıp vereceği önerileri dikkate almanızda fayda var. Garanti BBVA Mortgage uzmanları ihtiyacınıza ve hedeflerinize göre en uygun kredi seçeneklerini size sunacaktır. Geleceğinizi şekillendirecek yatırımı yaparken güvenilir bir uzman görüşü, hem almanız gereken riskleri daha iyi anlamanızı hem de doğru bir hedef oluşturmanızı sağlar.

Doğru ödeme planı

Yatırım yapmak adına başvuracağınız konut kredisini ödemek için birçok seçenek bulunuyor. Gelir ve giderlerinizi iyi hesaplayıp bir program yaptığınızda, konut kredinizi nasıl daha kolay ödeyebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Bu yüzden mortgage’ın sunduğu tüm ödeme şekillerini inceleyip kendinize en uygun olanını seçmeniz gerekiyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Doğru Bir Yatırım Yaptığınızı Nasıl Anlarsınız?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat