Blog

Mortgage Blog

Emirgan'ın Harika Bir Yer Olduğuna Dair Kanıtlar

Emirgan'ın Harika Bir Yer Olduğuna Dair Kanıtlar

Her İstanbul rüyasında bir parça Emirgan vardır denilebilir. İstanbul'da yeşilin en çok yer aldığı bölgelerden biri olan Emirgan sokakları, küçük bir hafta sonu kaçamağında bile sizi kendine hayran bırakabilir. Üstelik birkaç ziyaret ettikten sonra, içinizde oluşacak Emirgan'a yakın bir yerlerde yaşama isteğini bastırmak da güç olabilir. Hem şehrin karmaşasından uzak hem doğanın en güzel halini karşınıza çıkaran Emirgan'ı anlattık.

Etrafındaki Semtler

Emirgan'ın etrafında ve yakınında bulunan semtler, Bebek, Tarabya, İstinye ve Sarıyer'dir. Bu bölgelerde. tarihi korularda gezip, nostaljik aktiviteler yapabilirsiniz. Veya yeni nesil kahve dükkânlarında, müzikler eşliğinde kitap okuyabilirsiniz. Balıkçılar, kahvaltıcılar, çok özel restoranlarla birlikte, sanatsal aktiviteler de her zaman sizi bekliyor olacak. Ayrıca Emirgan'ın etrafını saran bu semtler, merkezi bir konumda olmasını sağlıyor.

Emirgan'da Kahvaltılar

İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayanlar da i, meşhur Emirgan'da  kahvaltı için hafta sonu sabahları erken uyanıyor ve tüm hafta hayalini kurdukları kahvaltı için Emirgan yollarına düşüyorlar. Boğaz'ın serin rüzgarları ve masmavi rengiyle müthiş bir hafta sonu aktivitesi sunan Emirgan'a yakın bir yerde yaşamak ise bu kahvaltı keyfini sadece hafta sonlarında değil, her sabah yaşama fırsatı sunuyor.

Emirgan'da Ulaşım

Emirgan, Zincirlikuyu'ya 7 km uzaklıkta bulunuyor ve birden fazla IETT otobüsü seçeneği ile Zincirlikuyu'ya ulaşım sağlanabiliyor. Eğer Anadolu Yakası'na geçmeniz gerekirse Metrobüs seçeneğini değerlendirme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda İstinye'den kalkan dolmuş, otobüs ve minibüslerle Beşiktaş'a geçebilir ve oradan da deniz yoluyla devam edebilirsiniz. Yeraltı ulaşımından vazgeçmeyenler için de en yakın Hacıosman Metro İstasyonu'dur.

Emirgan Korusu

Emirgan denildiği zaman akıllara mutlaka Emirgan Korusu da gelir. İstanbul'un en güzel parklarından biri olan Emirgan Korusu, sırtlar ve yamaçlar üstüne kurulu büyük bir alana sahip. Burada yürüyüş yapmak veya sadece oturup doğayı dinlemek size çok iyi gelecektir. Ayrıca 2006 yılından beri Emirgan Korusu'nda Lale Festivali de düzenleniyor.

Emirgan Sokakları

Emirgan'ın her sokağında sizi karşılayan tarihi evleri, ağaçların çevrelediği tarihi apartmanlar, çiçeklerle dolu bahçeler, denize inen yokuşlar gibi birbirinden keyifli görüntüler sunuyor. Bu semtte huzur bulmak çok kolay!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emirgan'ın Harika Bir Yer Olduğuna Dair Kanıtlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat