Blog

Mortgage Blog

Ev Ekonominizi Güçlendirmenin Yolları

Ev Ekonominizi Güçlendirmenin Yolları

Şimdi size asla modası olmayan fakat herkesin yapması gereken para biriktirmek eyleminden bahsedeceğiz. Eğer gelecek planlarınızda konut kredisine başvurma, ev sahibi olma ve içiniz rahat bir şekilde yaşama planlarınız varsa para biriktirmek kesinlikle yapmanız gereken ilk şey. Para biriktirme konusunda başarılı olmak istiyorsanız öncelikle bu konuda tecrübeli ve başarılı insanlardan akıl almanız gerekiyor. Daha sonra da ev ekonominizi daha düzenli bir hale getirip sıkı takip etmenizde fayda var. Ev ekonominizi çok daha verimli ve para biriktirebileceğiniz hale getirmek için aşağıdaki adımları atın!

Borçla Para Biriktiremezsiniz

Öncelikle tüm borçlarınızdan kurtulmak için bir plan yapmalısınız. Borç öderken para biriktirmek dünyanın en zor işlerinden biri. Borcunuzun miktarına göre bir süre belirleyin. Daha sonra yavaş yavaş tüm borçlarınızdan kurtulmaya başlayın. Tablo ne kadar iç karartıcı olursa olsun, moralinizi bozmayın. Gerçekten isterseniz ve doğru plan yaparsanız geriye sabırla hepsini ödemek kalıyor. Borçlarınızı tamamladıktan sonra, para biriktirmenin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Şeffaf Bir Kumbara Alın

İçi görünen bir kumbara ile içi görünmeyen bir kumbara arasında çok büyük fark var. Biriken parayı görmek ve onun motivasyonunu yaşamak da ihtimaller arasında, boş kumbaranın moralinizi bozup sizi harekete geçirecek güçte olması da. Bu iki ihtimal de sizin ev ekonominizde daha dikkatli hareket etmenizi ve kesinlikle olumlu yönde kararlar almanızı sağlayacaktır.

Pahalı Kıyafetler Almayı Bırakın

Günümüzde ev ekonomisine en çok darbeyi vuran şeylerin başında kılık-kıyafet alışverişi geliyor. İleride geriye dönüp baktığınız zaman "Neden ev alamadım?" sorusunun cevabı giyiminize gereksiz masraf yapmış olmanız olabilir. Bu tabloyla karşılaşmamak için kıyafet alışverişlerinizde daha mantıklı tercihler yapmalısınız. Vitrinde görüp beğendiğiniz bir kıyafetin mutlaka benzer şekillerde daha uygun fiyatlı olanını bulabilirsiniz. Bu yüzden aceleci davranmayın, iradenizi koruyun ve gördüğünüz şeyi hemen almak yerine indirime girmesini bekleyin veya alternatiflerini araştırın.

Önceliklerinizi Belirleyin

Para biriktirme istikrarınızı ve kararınızı en çok destekleyecek hareketiniz, önceliklerinizi belirlemek olmalı. Her ay farklı öncelikler belirleyerek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ayrıca ev ekonominizi ayakta tutmak ve daha da güçlendirmek için farklı eylemlere yönelebilirsiniz. Önceliğinizi bir ev almak olarak belirlerseniz de her geçen ay daha dikkatli ve önlem alarak davrandığınızı görebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Ekonominizi Güçlendirmenin Yolları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat