Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Almak İstiyorum Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Ev Kredisi Almak İstiyorum Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu konut kredisi sayesinde, bütçenize uygun ödeme planları ile kira öder gibi kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Ev kredisi almak istiyorum diyorsanız,  kredi alım sürecini kolaylaştırmak için aşağıdaki adımlara hakim olmalısınız.

ALACAĞINIZ EVE KARAR VERİN!

Ev kredisi almak istiyorum veya ev kredisi nasıl çekebilirim gibi sorulara verilebilecek yanıtlar listesinin ilk sırasında, konut kredisine başvurmadan önce alacağınız eve veya alternatiflerine karar vermek yer alıyor. Alacağınız evi belirlerken; kredi peşinat oranını, kredi miktarını ve aylık gelirinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıca evin değerinin banka tarafından yönlendirilen bir ekspertiz firması aracılığıyla belirleneceğini ve bunun sonucunda satın almak istediğiniz eve dair bir ekspertiz raporunun oluşturulacağını da unutmamalısınız.

Ev almak için peşinata sahip olmayan kişiler, peşinatsız kredi veren bankalara yönelebiliyorlar. Peşinatsız ev almak istiyorum diyenler için bankaların aradığı bir ön koşul bulunmaktadır. Bu koşul; müşteriye ait ikinci bir konut niteliğindeki gayrimenkulün satın alınacak gayrimenkule ek olarak ipotek verilmesidir.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI İÇİN KARŞILAŞTIRMALAR YAPIN!

Müşterilerine konut kredisi sunan bankalar arasından, bütçenize en uygun ödeme planını ve en iyi koşulları sunan bankayı bulmak oldukça zorlu bir süreç. Bu süreci kolaylaştırmak için Garanti BBVA Evimmatik uygulaması üzerinden dilediğiniz vade ve tutar için konut kredisi hesaplaması yaparak; aylık taksit ödemelerinizi, toplam tutarları, dosya masraflarını ve diğer tüm detayları tek sayfa üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

KONUT KREDİ BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİRİN!

Garanti BBVA Evimmatik uygulaması üzerinden ev kredisi hesaplaması yapabileceğiniz gibi garantimortgage.com ya da garanti.com.tr üzerinden karar verdiğiniz kredi ürününe online olarak başvuru talebi bırakmanız mümkün. Bu başvuru kapsamında, banka tarafından almak istediğiniz evin ekspertiz değeri ve alacağınız kredi miktarı belirlenir.

KREDİNİZ ONAYLANDIKTAN SONRA...

Şüphesiz ki ev kredisi almak istiyorum diyen birçok kişinin merak ettiği en önemli konu, kendilerine kredi çıkıp çıkmayacağı ve kredi çıktığı takdirde geri ödeme planının nasıl olacağıdır. Bu noktada kredi notunuz ev kredisi çekerken en önemli etkenlerden biridir. Konut kredisinin onaylanması durumunda, ekspertiz raporu ve kişinin gelir seviyesini göz önünde bulundurularak konut kredisi miktarı belirlenir. Garanti BBVA Mortgage, müşterilerinin gelir seviyesini göz önünde bulundurarak, kişinin bütçesine uygun bir ödeme planı sunar. Tüm bu süreçler gerçekleştiğinde size düşen kredi sözleşmesini imzalamak ve tapu işlemleri başlatmak olacaktır. Tapu devir işlemleri tamamlandığında gerekli evrakları bankaya iletip, konut kredisi sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Almak İstiyorum Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat