Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Peşinat Oranları

Ev Kredisi Peşinat Oranları

Ev kredisi peşinat oranları hakkında müşterilerine kılavuzluk eden Garanti BBVA ile konut sahibi olmak artık bir hayal değil.

EV KREDİSİ PEŞİNAT ORANLARI SİZİ KORKUTUYOR MU?

Ev sahibi olmak isteyen kişilerin konut kredisi için başvurduğu yöntemler, peşinatsız konut kredisi arayışı ve ev kredisi peşinat oranları araştırmasıdır. Çünkü birçok kişi için, ev kredisi peşinat oranlarını ödemek maddi açıdan pek de kolay olmamaktadır. Ancak peşinatsız konut kredisi arayışında birçok kişinin yanlış anladığı ve bilmesi gereken nokta, kanunen evin değerinin tamamına kredi veren bankalar bu uygulama için belirlenmiş bir ön koşul aradığıdır. Bu koşul; müşteriye ait ikinci bir konut niteliğindeki gayrimenkulün satın alınacak gayrimenkule ek olarak ipotek verilmesidir.  Bu koşulun dışında kalan kişiler için evin ekspertiz ücretinin tamamı, kredi olarak karşılanmamaktadır.

Ev kredisi peşinat oranlarını merak eden kişilerin sıkça sorduğu "Evin değerinin yüzde kaçı konut kredisi olarak kullanılabiliyor?" sorusu 2016 yılının Eylül ayından itibaren yeni yanıtına kavuşmuş oldu.  Konut kredisi alma konusunda en büyük çekincelerden biri olan ev kredisi peşinat oranlarının evin değerinin yüzde 25'i oranında talep edilyordu. Konut kredisi ekspertiz değeri belirlendikten sonra 2016 Eylül ayı ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre talep edilen konut kredisi yüzde 80 oranında hesaplanırken ev kredisi peşinat oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Özetle, önceden yüzde 25 olarak belirlenen peşinat tutarı, şu an yüzde 20 oranında uygulanmaktadır. Örneğin; 200 bin liralık bir ev için konut kredisi talebinde bulunan kişiler, güncel ev kredisi peşinat oranlarına göre 40 bin liralık bir ödeme yapacak. Değişiklikten önce ise aynı kredi için ödenen peşinat tutarı 50 bin liraydı.

"Gelirime göre ne kadar konut kredisi alabilirim?" gibi sorular için öncelikle bütçeye ve gelire uygun bir ödeme planı oluşturmak gerekebiliyor. Bu noktada gelirinize uygun esnek ödeme planları işinizi kolaylaştıracaktır. Detaylı bir araştırmanın ardından birçok kişide soru işareti oluşturan ev kredisi peşinat oranları için endişelenmenize gerek kalmayacaktır.  Özellikle birikmiş parası olan kişiler için ev kredisi peşinat oranı verildikten sonra kira ödeme mantığı ile kredi borcu, aylık olarak belirlenen sabit bir tutarda ödemiş olur. Konut kredisi özelinde müşterileri için en uygun ödeme planlarını sunan Garanti BBVA'ya tercih ederek, hayallerinizdeki konutun sahibi olmanız artık çok daha kolay.  

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Peşinat Oranları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat