Blog

Mortgage Blog

Gayrettepe'de Yaşayanlara Hayat Kurtarıcı Öneriler

Gayrettepe'de Yaşayanlara Hayat Kurtarıcı Öneriler

Avrupa Yakası'nın en işlek ve hareketli bölgelerinden biri olan Gayrettepe, yaşamak için seçilebilecek en merkezi semtlerin başında geliyor. Kalabalık ana caddesi gözünüzü korkutmasın, Gayrettepe'de sakin ve ağaçların süslediği sokaklar da bulunuyor. O kalabalıktan birkaç adım uzakta, sakin ve huzurlu bir sokakta yaşayabilirsiniz. Ancak gün içinde mutlaka ana caddeyle ve kalabalıkla az da olsa temas kuracaksınızdır. Biz de kalabalıkla ve yoğunlukla baş etmek için bazı önerileri bir araya getirdik.

Kolay Ulaşım ve Metro

Metro denildiği zaman aklınıza sadece duraklar arası seyahat eden trenler gelmesin. Gayrettepe metrosu birçok noktaya ulaşmanızı sağlayan bir yer altı yürüyüş alanı olarak da kullanılıyor. Balmumcu, metrobüs, Zorlu Center gibi merkezlere metronun geniş koridorlarını kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Böylece metro seçeneği sizi Avrupa Yakası'nın en merkezi noktalarına götürdüğü gibi yürüyüş rotalarınızı da kolaylaştırıp gideceğiniz yerlere trafiğe takılmadan hızlıca ulaşmanızı sağlıyor.

Kıtalararası Yolculuk

Eğer Gayrettepe'de yaşıyorsanız ve işiniz Anadolu Yakası'ndaysa hiç zorlanmayacağınıza emin olabilirsiniz. Çünkü hem Boğaz Köprüsü'ne çok yakın hem de karşıya kolay ve hızlı geçmenizi sağlayacak birçok farklı seçenek sunuyor. Metrobüs, Beşiktaş'tan kalkan vapurlar, metro ile Marmaray bağlantısı derken göz açıp kapayıncaya kadar kendinizi karşı yakada bulabilirsiniz. Bu fırsatlar, işiniz ve eviniz aynı kıtadaymış gibi hissetmenizi sağlayacak.

Beşiktaş

Gayrettepe, merkezi olması sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz birçok seçenek sunuyor.  Balmumcu, Fulya, Dikilitaş, Mecidiyeköy ve Esentepe semtleri ile çevrili. Bu sayede yaşadığınız yerden tüm bu noktalara oldukça rahatça ulaşabilme şansına sahipsiniz. Sosyal aktiviteleriniz için Beşiktaş'ı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca kalabalıktan hoşlanmıyorsanız Gayrettepe'nin etrafını saran semtlerde sakin vakit geçirmek için de onlarca farklı seçenek bulunuyor.

Zorlu Center ve Sanat

Gayrettepe'nin en güzel parçası Zorlu Center demek doğru olur. Restoranları, mağazaları ve en önemlisi de performans sanatları merkeziyle Gayrettepe'de yaşayanların kültür ve sanata olan ilgisini büyük ölçüde arttırdığı bir gerçek. Zorlu Performans Merkezi'nin salonları, Londra'daki meşhur Royal Albert Hall ile yarışacak kadar büyük ve donanımlı.  Kısacası Gayrettepe'nin sunduğu en büyük fırsatların başında, birkaç adım atarak tiyatro, konser ve müzikalleri izleme lüksü sunan Zorlu Center geliyor.

Yokuşlar

Gayrettepe, adına yakışır bir şekilde yokuşlarla dolu bir semt. Eğer yokuş çıkmak veya inmek sizin için bir problem değilse, Gayrettepe'de çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz demektir. Yokuşlarla ilgili problemleriniz bulunuyorsa da yokuşun az olduğu Gayrettepe sokaklarından bir ev bulabilirsiniz.  Bu da ana caddeye daha yakın olmak anlamına geliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Gayrettepe'de Yaşayanlara Hayat Kurtarıcı Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat