Blog

Mortgage Blog

Göztepe'de Yaşamanın Avantajları

Göztepe'de Yaşamanın Avantajları

Kadıköy'ün en büyük mahallerinden biri olan Göztepe, huzurlu ve sakin yaşamı sevenlerin mutlaka listelerine eklemeleri gereken yerlerden biri. Eğer sıkı bir Anadolu Yakası tutkunuysanız ve Kadıköy'den vazgeçemeyecek kadar bağlıysanız Göztepe, yaşayabileceğiniz en iyi mahallelerden biri.

3 Farklı Göztepe

Göztepe 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümü sahile ve Bağdat Caddesi'ne denk gelen kısım. İkinci bölümü sahilden yukarı çıktığınız ve minibüs caddesiyle sonlanan bölüm. Üçüncü bölüm ise Merdivenköy ile bağlantılı olan E-5 çevresinde yer alıyor. Bütçenize göre Göztepe'nin bu üç bölümünden birinde oturmayı seçebilirsiniz. Bağdat Caddesi ve sahil tarafı, diğer kısımlara oranla daha yüksek fiyatlı evlerden oluşuyor. Ama fiyatlar arttıkça kalitenin de aynı oranda arttığını rahatlıkla görebilirsiniz.

En Yeşil Bölüm

Göztepe, Bağdat Caddesi'nin en yeşil bölgesini oluşturuyor. Göztepe Parkı, caddenin yeşillik ve doğa ihtiyacını karşılarken Fenerbahçe Parkı'na olan yakınlığı da bu yeşilliğini daha görünür bir hale getiriyor. Ayrıca Göztepe doğaya da oldukça saygılı. Ara sokaklarda ve apartman önlerinde yaşayan ağaçlara mahalleli gözü gibi bakıyor ve yapılan tüm çalışmalar da, ağaçlara zarar gelmeyeceğinin garantisini istiyor.

Ulaşım

Ulaşım açısından birçok olanağa ev sahipliği yapan Göztepe, metro, otobüs, dolmuş, minibüs gibi seçeneklere sahip. Yani ulaşım için birçok alternatif mevcut. Aynı zamanda kısa sürede ulaşabileceğiniz Kadıköy de ulaşım açısından daha fazla alternatif sunuyor. Ayrıca Göztepe'nin metrobüse yakın olması, kolaylıkla Avrupa Yakası'na geçmenize imkan tanıyor.

Tütüncü Mehmet Efendi

Göztepe'nin en işlek, en hareketli caddesi olan Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, adını Göztepe için çok önemli birinden alıyor. Osmanlı'nın ilk sanayicilerinden biri olan Tütüncü Mehmet Efendi, bugün Göztepe olarak anılan bölgeden oldukça geniş bir arazi alır. Daha sonra bu arazileri parseller halinde saray eşrafına satar. Saray halkı da bir modaymışçasına bu yeni arazilerine yazlık evler inşa ettirirler ve böylece Göztepe bir yaşam alanı haline gelir. 

Her İmkâna Kolay Erişim

Sosyal hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz her şey Göztepe'de bulunuyor. Restoranlar, kafeler, sinemalara ,alışveriş merkezlerine yani şehrin sosyalleşme merkezlerine yakınlığı da Göztepe'yi değerli kılıyor. Okul ve hastanelerin de yakın çevrede bulunması Göztepe'de yaşamak için başka bir neden.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Göztepe'de Yaşamanın Avantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat