Blog

Mortgage Blog

Güvence Altına Alınmış Bir Gelecek İçin Atmanız Gereken Adımlar

Güvence Altına Alınmış Bir Gelecek İçin Atmanız Gereken Adımlar

Çoğu insan zamanı geldiğinde çalışma hayatını bir kenara bırakıp daha rahat yaşamak ister. Ama bu istek için iyi bir hazırlık dönemine ihtiyaç var. Rahat ve huzurlu bir emeklilik için erkenden harekete geçmek daha başarılı sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir. Doğru adımları attığınızdan emin olmak için geleceği güvence altına almanın yollarını bir de bizden dinleyin.

Hedeflerinizi Belirleyin

Hedef belirlemek, geleceğinizi güvence altına almak için en etkili yolların başında gelir. Tabii belirleyeceğiniz hedeflerin de kısa vadeden çok orta ve uzun vadeli olmasına dikkat etmelisiniz. Gelecekle ilgili planlar yapıp hedeflerinizi uzun vadeli tutarsanız, bu hedeflere ulaşmak için yapacaklarınızı belirleme konusunda da aynı şekilde etkili kararlar alabilirsiniz.

Birikim Yapın

Birikim yapmak, küçük yaştan itibaren edinilmesi gereken bir alışkanlık. Eğer hala böyle bir alışkanlık edinemediyseniz birikimin altın kuralları yazımıza göz atmanızda fayda var. Birikim düzenini dengelemek, hayallerinize ulaşma yolunda en doğru eylemdir. Bu konuda bankalardan yardım almak isterseniz birikim hesaplarını inceleyebilirsiniz. Mesela Garanti BBVA birikimleriniz konusunda kendinizi geliştirmenize büyük ölçüde katkı sağlayacak ürünlere sahip.

Yatırım Yapın

Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz için gençliğinizde bazı riskler alıp yatırım yapmanız gerekebilir. Özellikle birikmiş bir paranız varsa; bankaların sunduğu fırsatlarla konut kredisi ile kendi evinizin sahibi olmak çok iyi bir yatırım fırsatı olabilir. Uzun vadede yatırımınıza ihtiyacınız olduğu zaman konut kredisi de bitmiş olacaktır.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası yaptırmak, geleceğiniz için atabileceğiniz en doğru adımların başında geliyor. Hem sizi hem de sevdiklerinizi koruyan bir hayat sigortası yaptırıp geleceğinizi güvence altına almak için geç kalmamalısınız. Hayat sigortasının yapacağınız yatırımlarda da büyük önem taşıdığını unutmayın. Eğer bir konut sahibi olmak istiyorsanız, banka size hayat sigortası yaptırmanızı önerecektir.. Size en uygun hayat sigortasını poliçesini kendiniz belirleyerek sürprizlere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvende hissetmeyi başarabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Güvence Altına Alınmış Bir Gelecek İçin Atmanız Gereken Adımlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat