Blog

Mortgage Blog

Harbiye'de Yaşamak İsteyenlere Öneriler

Harbiye'de Yaşamak İsteyenlere Öneriler

Taksim Metrosu'nun Gezi Parkı çıkışıyla birlikte Harbiye başlıyor. Devamı ise Osmanbey… Bu durumda İstanbul'da yaşayabileceğiniz en merkezi semtlerden biri haliyle Harbiye. Biz de Harbiye hayatı hakkında bilmeniz gerekenleri ve Harbiye'de yaşamanın avantajlarını anlatacağız. Daima renkli, hareketli ve şehrin her yerine yakın olan Harbiye'de yaşamak, İstanbul'da her yere yakın olmakla aynı anlama geliyor.

Ulaşım

Konu ulaşım olduğu zaman Harbiye oldukça fazla seçenek sunuyor. Gezi Parkı metro çıkışı veya Osmanbey metro durağı gibi seçeneklerle trafiği atlatabilirsiniz. Deniz yoluyla bir yerlere gitmek isterseniz İstiklal Caddesi'nden Tünel Meydanı'na yürüyüp Karaköy'e geçebilir, orada vapura veya motora binebilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa Yakası'nın neredeyse tüm semtlerine düzenlenen otobüs seferleri de diğer ulaşım seçeneklerinden.

Eğlence & Kültür & Sanat

Harbiye hem Taksim'e hem de Nişantaşı'na yakınlığı ile sanat dünyasının tam kalbinde yer alıyor diyebiliriz. Ayrıca yaz aylarında ne Taksim'e ne de Nişantaşı'na ihtiyacınız var çünkü Harbiye'nin marka olmuş bir açık hava tiyatrosu bulunuyor. Yaz boyunca birbirinden güzel konserlerin düzenlendiği Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, kültür-sanat ihtiyacınızı doya doya gidermeniz için müthiş fırsatlar sunuyor. Peyami Safa'nın doğu ile batı arasında kalan gençlerin hikâyesini anlattığı Fatih-Harbiye kitabına konu olan semt, günümüzde Batı'nın iyi yanlarını almış bir şekilde, hareket dolu bir hayata davet ediyor.

Tarih

1870 yılında Beyoğlu yangını sonrası evsiz kalan Levantenler ve yabancı uyruklu vatandaşların taşınmasıyla bugünkü Harbiye kuruldu denilebilir. Şehir bu yangından sonra yavaş yavaş Pangaltı'ya doğru askeri ve idari yapılarla uzamaya başladı. Harbiye de adını bu yapılardan biri olan Mekteb-i Harbiye'den alıyor. 2. Mahmut'un emriyle kurulan bina günümüzde Harbiye Askeri Müzesi olarak kullanılıyor. Semtte aynı şekilde tarihe dair birçok önemli yapı da bulunuyor. Harbiye'nin simgesi ise görkemli görüntüsüyle İstanbul Radyoevi.

Halaskargazi Caddesi

Taksim Meydanı'ndan başlayıp Mecidiyeköy'e kadar giden yolun Harbiye ile Şişli arasındaki bölümü Halaskargazi Caddesi. Eğer Harbiye'de yaşamak istiyorsanız, hayatınızın büyük bölümünü bu caddede geçireceksiniz demektir. Bankalar, mağazalar, müzeler, tiyatrolar, sergiler ve günlük hayatınızda ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz birçok seçenek bu caddede sizi bekliyor. Ayrıca paralel cadde ve sokaklarda yer alan birbirinden güzel turistik kafe, restoran seçenekleriyle sosyalleşebilir, dünya mutfağından yeni lezzetler tadabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Harbiye'de Yaşamak İsteyenlere Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat