Blog

Mortgage Blog

Harcamalarınızın Kontrolü?

Harcamalarınızın Kontrolü?

Başarılı bir şekilde para yönetiminin yolu, doğru harcamalardan ve doğru bütçe planından geçer. Para biriktirmekte altın kural, harcamaları gerekirse not ederek kontrol altına almak ve en büyük gider kalemlerini tespit etmektir. Gelirinizin hangi kalemlere harcadığınızı belirlerseniz para biriktirmek için bu başlıklar üzerinde çeşitli kısıtlamalara gitme şansına sahip olursunuz. Eğer birikim yapmak için en büyük giderlerinizi belirlemekte zorlanıyorsanız da merak etmeyin, biz sizin yerinize hepsini sıraladık. En çok harcama yapılan şeyler hakkında edineceğiniz bilgilerle kendi alışkanlıklarınızı karşılaştırabilir ve birikim hedefleriniz doğrultusunda harekete geçebilirsiniz.

Özel Günler İçin Yapılan Harcamalar

Düğünler, doğum günü partileri, kutlamalar, yıl dönümleri ve özel günler derken yılın oldukça uzun bir zamanını bu tarz şeylere para harcayarak geçiriyorsunuz. Bu gibi günler için daha az hazırlık yapabilir ve bu daha az harcamayla da eğlenebilirsiniz. Bütçenizi aşacak hediyeler, kıyafetler ve diğer ürünlerden uzak durmak ve özel günlerinizde daha uygun fiyatlarla kutlama yapmak, para biriktirmenize yardımcı olabilir.

Mutfak Alışverişi İçin Yapılan Harcamalar

Mutfak alışverişi ev yaşamının olmazsa olmazıdır. Fakat mutfak için özel bir bütçe oluşturmayıp sürekli olarak alışveriş yaptığınız zaman ihtiyaçlarınızın dışına çıkabilir ve bütçenizi aşabilirsiniz. Aynı zamanda mutfakta yapacağınız israf da harcamalarınıza etki eder. Alışverişten önce ihtiyaç listesi hazırlamak, düzenli aralıklarla alışverişe çıkmak ve israftan kaçınmak gibi birkaç adımla mutfak masraflarınızda önemli bir azalma sağlayabilirsiniz.

Borçlara Eklenen Faizler İçin Yapılan Harcamalar

Borçlarınızı geciktirme alışkanlığınız varsa bundan vazgeçmelisiniz. Çünkü biriken borç, faiz olarak karşınıza çıkar. Ödemelerinizi ne kadar geç yaparsanız o oranda faiz de ödersiniz ve bu giderlerin tamamı, gereksiz harcama olarak bütçenize yansır. Ödemeleri sürekli geç yapmayı alışkanlık haline getirmek de faizleri ödemenin asıl parçasıymış gibi kabullenmenize neden olabilir. Bu da ekonominize zarar verecektir. Hiçbir ödemeyi geciktirmemek ise ev ekonominize katkı sağlayarak hayallerinize birkaç adım daha yaklaşmanıza yardımcı olur.

Sosyal Hayat

Sosyal hayat, sizi yaşama bağlayan en önemli şeylerin başında gelir. Fakat dışarıda yapılan her aktivite, harcama anlamına da gelir. Bu yüzden bütçenize uygun aktivite ve mekanlarda sosyal hayatınızı sürdürmeniz işinizi kolaylaştırabilir. Eğer tatil döneminde gitmeyi mutlaka istediğiniz yüksek bütçeli bir alan varsa da birkaç ay öncesinden tatil için birikim yaparak ve rezervasyon-bilet gibi işlemleri erkenden hallederek bütçeniz etkilenmeden  tatil yapmanın keyfini sürebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Harcamalarınızın Kontrolü?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat