Blog

Mortgage Blog

Hassas Eşyalarınızı Taşırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Hassas Eşyalarınızı Taşırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Büyük bir özenle hazırladığınız eşyalarınızı, yeni evinize taşındığınız zaman kırılmış veya zarar görmüş bir şekilde bulmak, sizi hem üzecek hem de gereksiz masraf yapmanıza neden olacaktır. Bu yüzden hassas eşyalarınızı taşırken bilmeniz gerekenleri anlattık.

Erkenden Hazırlanın

Kırılmaya müsait ve hassas eşyalarınızı, taşınma gününden önce bir araya getirebilirsiniz. Çünkü taşınacağınız gün hepsini aynı yerde toplamaya çalışırken yoğunluktan ve dalgınlıktan düşürüp kırılmalarına neden olabilirsiniz.  Önceden önemli hassas eşyalarınızı taşıma şirketi yerine kendiniz hazırlamalısınız.

Bu Malzemeleri Unutmayın

Taşınırken mutlaka almanız gereken bazı malzemeler var: Maket bıçağı, balonlu naylon, karton, makas, birçok farklı boyutta kutu ve koli bandına ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri hazırlarsanız taşınmanızı daha kolay hale getirebilirsiniz. Kırılabilecek eşyaları korumak için ayrıca streç film ya da koruyucu balonlu naylonları kullanabilirsiniz.

Kutuların Üzerine Uyarılar Yazın

Özellikle kırılabilecek hassas eşyalarınızı koyduğunuz kutuların hepsine uyarı yazısı yazmanızı öneririz. Böylece hem sizin kafanız karışmaz ve hassas önemli eşyalarınız için hatırlatıcı uyarılar koymuş olursunuz. Böylelikle evinizi taşımak için anlaştığınız nakliye firması bu uyarıları dikkate alarak kutularınıza gereken özeni gösterir. Kolileri açmaya başladığınız zaman hiç hoşunuza gitmeyecek bir sürprizle karşılaşmanın önüne geçebilirsiniz.

Eski Kıyafetler Koruyucu Görevi Üstlenebilir

Giymediğiniz ve artık kullanmadığınız kıyafetleri bir kalkan olarak kullanabilirsiniz. Kırılgan eşyalarınızı sarabileceğiniz bu kıyafetleri aynı zamanda kolilerin içini daha korunaklı ve güvenli hale getirmek için kutunun zeminine yerleştirerek de kullanabilirsiniz.

Doğru Nakliyat Firmasını Seçin

Taşınmaya karar verdiğiniz zaman nakliye firması araştırmaya başlamalı ve erkenden bir firma ile anlaşmalısınız. Yorumlarınıza güvendiğiniz tanıdıklarınızın referansları bu konuda işinize yarayabilir. Eşyalarınızın hasar görmesini istemiyorsanız en önemlisi nakliye firmasının güvenilir olduğundan emin olduktan sonra anlaşma sağlamalısınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Hassas Eşyalarınızı Taşırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat