Blog

Mortgage Blog

İstanbul'da Mutlaka Görülmesi Gereken 7 Tarihi Mekan

İstanbul'da Mutlaka Görülmesi Gereken 7 Tarihi Mekan

Geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere ev sahipliği yapan, büyülü bir şehir İstanbul.. Tarihe ışık tutan, yaşanmışlıkları ve ilgi çeken hikâyeleri ile hâlâ ilk günki zarafetlerini koruyan evler, tarihlerine tanıklık etmemiz için bizleri bekliyorlar. Eğer İstanbul'daki birbirinden güzel yapıları merak ediyorsanız, sizler için listelediğimiz 7 tarihi evi görmenizi tavsiye ederiz!

ADİLE SULTAN KASRI

Sultan Abdülaziz'in küçük kız kardeşi Adile Sultan adına yaptırdığı kasır, Üsküdar da Validebağ Korusu içinde doğa ile iç içe yaşayan tarihi bir yapıt. Özellikle, kasrın girişinde bulunan çift kollu ve görkemli merdivenler sizleri, unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın hatıralarına doğru yolculuğa çıkarıyor. Kasır, son zamanlarda düğün ve organizasyonların vazgeçilmez mekanı olarak da kullanılıyor.

HİDİV KASRI

Beykoz'da bulunan Hidiv Kasrı, Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa'nın İstanbul'a geldiğinde konaklamak için aldığı bir arazi olarak tarih yolculuğuna başladı. 1930'lu yıllarda Abbas Hilmi Paşa ve ailesinin İsviçre'ye yerleşmesi nedeniyle sahipsiz kalan kasır, daha sonra restore edilmiş ve bir dönem otel olarak kullanıma açılmıştır. Günümüzde restoran ve özel davetler için sıkça kullanılan eşsiz yapıt, göz alıcı Boğaz manzarası ile ziyaretçilerine özel anlar yaşatıyor..

PERİLİ KÖŞK

Yıllar boyu  Perili Köşk ismiyle bilinen köşkün esas ismi, Yusuf Ziya Paşa Köşkü'dür. Köşke neden perili dendiğinin hikayesi ise seneler öncesine dayanıyor. Köşkün inşasının henüz tamamlanmadığı sıralarda içeriden gelen esrarengiz uğultu ve Yusuf Ziya Paşa'nın eşinin o binada hayata veda etmesi, köşkün perili olarak anılmasına ön ayak olmuştur.  1911 yılında inşa edilen Perili Köşk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanında yer alan ve sanat müzesi olarak halen varlığını sürdüren başlı başına bir tarih!

MALTA KÖŞKÜ

Beşiktaş' ta Yıldız Sarayı içerisinde yer alan Malta Köşkü, Sultan Abdülaziz döneminde Malta'dan getirilen taşlarla inşa edilmiştir. Malta Köşkü, adını da buradan almıştır. Tarihin en önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş olan Malta Köşkü'nün tavan süslemeleri ve altın varaklı aynası görülmeye değer!

KÜÇÜKSU KASRI

Göksu Kasrı olarak da bilinen Küçüksu Kasrı, İstanbul'un Küçüksu semtinde yer alır. Küçüksu ve Göksu dereleri arasındaki bu alan, tarihte, padişahlar tarafından dinlenme amaçlı kullanılan bir yapıydı. Küçüksu Kasrı; gerek yapısı, gerekse konumu bakımından Osmanlı'nın en heybetli yapılarından biridir. Osmanlı mimarisini yansıtan kasrın eşsiz görüntüsü ise dillere destandır.

SU KÖŞKÜ

Çamlıca tepesinin benzersiz manzarasına sahip olan Su Köşkü'ne ilk görüşte hayran olmanız kuvvetle muhtemel.. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında, kasrın dışındaki masalarda oturup, çayınızdan alacağınız bir yudum ile birlikte kendinizi oldukça dingin hissedeceksiniz. Ruhunuzu dinlendirmek, tarihin büyülü atmosferinde dolaşmak için oldukça keyifli bir yer olan Su Köşkü ismini hemen yanı başında yer alan göletten alıyor.

REVAN KÖŞKÜ

Adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdıran Revan Zaferi'nin ardından, kazanılan bu zaferin yıllar boyu yaşatılması amacıyla inşa edilen Revan Köşkü, Topkapı Sarayı'nın Havuzlu Taşlık adı verilen bölümündedir. Köşkün yapısında bulunan renkli çiniler, Osmanlı mimarisini yansıtır. Eskiden köşkte sultanların sarıklarının saklandığı yer olarak bilinen Revan Köşkü, Sarık Odası olarak da anılırdı.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul'da Mutlaka Görülmesi Gereken 7 Tarihi Mekan
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat