Blog

Mortgage Blog

İstanbul'da Yaşayanlar İçin, Anadolu Yakası'nı Daha Cazip Kılan Etkenler Nelerdir?

İstanbul'da Yaşayanlar İçin, Anadolu Yakası'nı Daha Cazip Kılan Etkenler Nelerdir?

İstanbul'u tüm güzelliğiyle seyreden Anadolu Yakası, yeşil alanlarının daha fazla olmasıyla beğeni topluyor ve tercih ediliyor. Avrupa Yakası'na kıyasla, daha sakin, huzurlu ve güzide semtlere sahip Anadolu Yakası için ne söylense az...Avrupa Yakası'nda çalışılır, Anadolu Yakası'nda oturulur" deyişini haklı çıkaran; karşı kıyıya oranla, birçok dinlenme alanı ve parkıyla insanlara nefes alacak ortamlar sunan Anadolu Yakası, İstanbul'u doyasıya yaşamak isteyenlerin ilk tercihini oluşturuyor.

Avrupa Yakası'na oranla daha az nüfusa sahip Anadolu Yakası, İstanbul'dan uzaklaşmadan sessizlik arayan, dinlenmek ve şehrin stresinden kurtulmak isteyenlerin; hafta sonu kaçamağı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafik kurallarına titizlikle uyulması ve daha az hata yapılması, ulaşım problemiyle bilinen şehrin, Anadolu Yakası'na ilginin artması için önemli bir neden sunuyor.

Eğitim seviyesi yüksek kişilerin daha çok tercih ettiği Anadolu Yakası, planlı yapılaşması ve gelişen ulaşım ağıyla bir adım öne çıkıyor. Bölgedeki en büyük sorunlardan birini, diğer büyük şehirlerde olduğu gibi ulaşım projelerinin zamanında bitirilememesi oluşturuyor. Bir İstanbullu için, binaların az katlı, ve apartmanlar arasındaki mesafenin fazla olması, büyük önem taşıyor. Anadolu Yakası'nda yaşamak için yeterli sebep sunan bu özellik, başka kentlerde çok önemli olmasa da, İstanbul için vazgeçilmez bir nitelik oluşturuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul'da Yaşayanlar İçin, Anadolu Yakası'nı Daha Cazip Kılan Etkenler Nelerdir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat