Blog

Mortgage Blog

İstinye'de Yaşamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

İstinye'de Yaşamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bizans döneminde adı Steina olan İstinye, Sarıyer ilçesine bağlı. Çevresi doğal güzellikler, şehir yaşamının canlılığı ve huzurlu mekânlarla dolu. Bir Sarıyerli olmak istiyorsanız İstinye'nin en güzel semtlerinden biri olduğunu unutmamalısınız.

Büyüleyici Boğaz Manzarası

İstinye'de deniz kenarında bir kere çay içen bir insan, bir daha o manzarayı ve o keyfi unutamaz derler. Çünkü İstinye'yi diğer Boğaz kıyılarından ayıran farklı bir samimiyet ve rahatlık vardır. Boğaz'da huzuru en çok hissedeceğiniz İstinye sahilinde birçok farklı mekân bulunuyor.

Zengin Tarihi
"Bin parça gemi alır büyük limanı vardır. Han ve medrese yoktur. Bağ ve bahçesi çoktur. Ahalisinin fukaraları bahçıvan ve balıkçıdır. Kasaba, körfez dahilinde olduğundan havası o kadar iyi değildir. Liman burnunda bir misafirhanesi vardır. Limanı rüzgârdan emindir."

Evliya Çelebi İstinye'yi bu sözlerle özetlemiş. 18. yüzyılda kıyılarında yerleşim başlayan İstinye, ilk günkü dokusunu hala koruyan nadir İstanbul semtlerinin başında geliyor. Bizans döneminden beri önemli sayılan, Rumeli kıyılarında olmasıyla değerini arttıran İstinye'nin her yerinde tarihi bir ize rastlayacaksınız.

İstinye Park

Türkiye'nin en prestijli alışveriş merkezi İstinye Park, ailenizle birlikte katılabileceğiniz birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor. Ev alışverişinizi yapmanız için büyük bir marketi, en güncel filmleri izleyebileceğiniz sineması ve birçok farklı organizasyona ev sahipliği yapmasıyla İstinye'de yaşarken sosyal hayatınızı geçirmeniz için bir alan yaratıyor.

Ulaşım

İstinye'den Sarıyer merkeze veya diğer semtlere ulaşım için kullanabileceğiniz birçok ulaşım seçeneği bulunuyor. Hacıosman Metro İstasyonu ile İstanbul'un her yerine gidebilecek bir yeraltı ulaşımına sahip olacaksınız. Aynı zamanda taksi, dolmuş ve otobüs seçenekleri de İstinye'den ulaşım sağlama konusunda oldukça önemli. Bu sayede kendinizi şehrin her yerine yakın hissedebilirsiniz. Dolmuşla Beşiktaş'a kolayca ulaşabileceğiniz İstinye, iş merkezlerinin yoğunluğu ile bilinen Maslak'a da oldukça yakın. Eğer Maslak'ta çalışıyorsanız işinize en kolay gidip gelebileceğiniz semtlerden biri İstinye'dir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstinye'de Yaşamadan Önce Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat