KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm Cevapları

Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilecek taşınmaz için bankanızdan hangi amaçla kredi kullanabilirim?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen binanızı yıktırıp müteahhit aracılığıyla yeniden yaptırmanız durumunda, yeniden inşa masraflarının finansmanı amacıyla Garanti BBVA’dan konut veya işyeri kredisi kullanabilirsiniz.

Riskli yapıların yeniden inşa masrafları için bankanız tarafından kredi veriliyor. Benzer şekilde riskli alanda yer alan binalar için de bankanızdan kredi verilebiliyor mu?

Riskli alanda yer alan binalarla ilgili dönüşüm işlemleri belediyelerin yönetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, hak sahiplerinin riskli alanın dönüşümü kapsamında bir krediye ihtiyaç duymaları ve Garanti BBVA’nın söz konusu riskli alanın dönüşümünü gerçekleştiren müteahhit veya müteahhitlerle anlaşması halinde kredi kullandırılması söz konusu olabilecektir. Ayrıca yine riskli alan içinde bulunan hak sahiplerinin kendilerine gösterilen konuttan farklı konumda bir konut almayı tercih etmeleri halinde, bu kapsamda da faiz destekli kredi kullanımı için Garanti BBVA’ya başvurmaları mümkün olabilecektir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek konutun inşa maliyetinin finansmanı için bankanızdan kullandırılan krediler mortgage kanunu kapsamında değerlendirilir mi?

Riskli yapı olarak tespit edilen konutunuzun yeniden inşa maliyetinin finansmanı için kullanacağınız krediler 5582 sayılı Kanun (Mortgage Kanunu) kapsamında değerlendirilir ve KKDF/BSMV muafiyeti uygulanır.

Kentsel dönüşüm kapsamında evim yıkılıp yeniden inşa edilecek. Bu süreç içinde hangi aşamada kredi için bankanıza başvurmalıyım?

Sürecin hangi aşamasında olursanız olun, doğru yönlendirilebilmeniz için bankamıza gelmenizi ve süreç hakkında detaylı bilgi almanızı öneririz. Bankamıza kredi başvurusu yapabilmeniz için, öncelikle binanın yeniden inşası için karar alınmış ve bir müteahhit ile anlaşma yapılmış veya anlaşma yapılmak üzere olması gerekmektedir. Anlaşma öncesi gelinmesi halinde, müteahhit ile anlaşma metninin incelenmesi ve gerekirse bazı değişikliklerin istenmesi, daha ileriki süreçlerde kredilendirmenin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayabilir.

Kentsel dönüşüm kapsamında ev sahipleri, hangi masrafları ödemekle yükümlü olacaktır? Ev sahiplerinin ödeyeceği bu masraflar kredilendirilebilecek midir?

Yapı, riskli alanda ise hak sahipliğinizin proje bazında değerlendirilmesi sonucu alacaklı veya borçluluk durumu belirlenecektir. Genel olarak bakıldığında, riskli alanların kendi kendini finanse etmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla hak sahiplerinin kendilerine sunulan konutları kabul etmeleri halinde, herhangi bir finansman maliyeti çıkması beklenmemektedir. Ancak bu durum riskli alanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir, ayrıca hak sahipleri mevcut konutlarından daha büyük veya şerefiyesi daha yüksek konutlar isteyebilir. Bu durumlarda hak sahiplerden ödeme yapmaları beklenebilir.

Riskli alan dışındaki riskli yapılar için çıkacak tespit, yıkım ve yeniden inşa masraflarını malikler karşılayacaktır. Sadece kat karşılığı yapılacak anlaşmalar sonucunda hak sahiplerine herhangi bir maliyet çıkmayacaktır.

Tespit ve yıkım masraflarını kredilendirebilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Yeniden inşa masraflarının finansmanı için ise hak sahiplerinin Garanti BBVA’ya başvurmaları durumunda konut veya işyeri kredisi kullanmaları mümkün olacaktır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bir binada oturmaktayım. Bina yıkıldığında herhangi bir devlet desteğinden yararlanabilecek miyim?

Anlaşma ile tahliye edilen binaların sahiplerine, kiracılarına, ayni hak sahiplerine ve bu yapılarda işyeri bulunanlara Bakanlık tarafından geçici taşınmaz tahsisi yapılması mümkün olabilir. Geçici taşınmaz tahsisinin mümkün olmadığı hallerde ise Bakanlıkça aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı ödemelerinin miktarı her yıl alınacak Bakanlık kararı ile belirlenmektedir.Konut maliklerine belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca kira yardımı yapılmaktadır. Kiracı olarak ikamet edenlere aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere ise beş katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.
Kentsel dönüşüm kapsamında bankalarca verilecek kredilerde konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 faiz desteği verilir.

Kentsel dönüşüm kapsamında hem faiz desteğinden hem de kira desteğinden aynı anda yararlanabilir miyim?

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında hem faiz desteğinden hem de kira desteğinden aynı anda yararlanamazsınız. Bu kapsamda iki destek tipinden birinden yararlanabileceksiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar nelerdir?

Standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir;

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • Tapu belgesi
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Müteahhit ile yapılan sözleşme

Riskli yapılarda kiracı olarak ikamet edenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada ikamet ettiğini gösterir belge (Fatura, adrese dayalı nüfus kayıt örneği vs.)
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Müteahhit ile yapılan sözleşme

Riskli yapılarda kiracı olarak işyeri işletenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada işyerini işlettiğine gösterir vergi levhası
 • Adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası veya işyerini kapattığına dair meslek odasından alınacak yazı
 • Müteahhit ile yapılan sözleşme

* İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Kredi taksitlerimin maksimum vadesi kaç yıl olabilir?

Kentsel dönüşüm kapsamında verilecek konut kredilerinin maksimum vadesi 10 yıl, işyeri kredilerinin maksimum vadesi 7 yıl olacaktır. İsterseniz bankamızdan daha uzun vadeli kredi kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda, faiz desteğini 10 yıl için alabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kapsamında kullanacağım kredinin maksimum tutarı ne kadar olabilir?

Bu kapsamda kullanabileceğiniz konut ve işyeri kredilerinin maksimum kredi tutarı 125.000 TL’dir. 125.000 TL üzerinde kullanmanız mümkündür. Ancak devlet desteği 125.000’lik kısım için verilir.

Devlet tarafından verilecek faiz desteğinden ne şekilde faydalanacağım?

Devlet tarafından faiz desteğine uygun bulunmanız durumunda maksimum tutarı 125.000 TL’yi, maksimum vadesi konut için 10 yılı, işyeri için 7 yılı geçmeyecek şekilde konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 faiz desteğinden faydalanabilirsiniz. Aylık taksitlerinizi eksiksiz ödemeniz gerekmektedir. Devlet tarafından verilecek faiz desteğiniz daha sonra hesabınıza aktarılmaktadır.

Alacağım kredinin tutarı binanın değeri üzerinden mi yoksa inşaat maliyeti üzerinden mi verilecek?

Binanın yeniden inşaatı için müteahhitle yapılan anlaşmada payınızı düşen maliyet üzerinden kredi kullanmanız mümkün olabilecektir.

Konut kredilerinde ekspertiz değerinin %80’i, işyeri kredilerinde ekspertiz değerinin %50’si kredilendirilebilmekte ve geri kalan bölüm peşin olarak ödenmekte. Kentsel dönüşüm kapsamında kullandırılan kredilerde de peşinat ödemek zorunda kalacak mıyım?

Kredi kullanırken herhangi bir peşinat ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Maksimum 125.000 TL olacak şekilde, binanın yeniden inşaatı için müteahhitle yapılan anlaşmada payınızı düşen maliyet üzerinden kredilendirme yapılacaktır. 125.000 TL üzeri kredi kullandırılabilir; ama devlet desteği sadece 125.000 TL’lik kısım için verilir.

Kentsel dönüşüm kredisi kullanırken, farklı ödeme planı türlerini kullanmam mümkün mü?

Kentsel dönüşüm kapsamında kullanılan krediler, sabit faizli ve aylık eşit taksitli olacak şekilde kullandırılabilecektir.

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin, hukuki durum, risk tespit adımları, kanun uygulamaları ve kanunun getirdiği haklarla ilgili daha detaylı bilgi ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim?

Kentsel Dönüşüm konusunda sürecin hangi aşamasında olursanız olun bankamıza gelip detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında sürecin geneli ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular bölümünden yararlanabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Hattı – 444 0 332’yi arayarak kentsel dönüşüm uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kentsel Dönüşüm Cevapları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat