Blog

Mortgage Blog

Kış Yaklaşıyor! Binanızda Mantolama Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kış Yaklaşıyor! Binanızda Mantolama Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kışa hazırlık binaların dışından başlıyor. Isı yalıtımı olmayan evler, kışın ısınma sorununa ve buna bağlı olarak da bütçeyi zorlayacak doğalgaz faturalarına maruz kalıyor.

Isı yalıtımı (bina mantolama) yaşadığınız binayı zorlu hava şartlarından korurken, ısı ve enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Isı yalıtımı sıcak veya soğuk havanın binaya girişini engellemek için yapılır. Gerektiği şekilde yapılan mantolama evlerin aylık ısınma maliyetinde yüzde 50'ye varan oranda tasarruf sağlar. Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra konutların ömrünü uzatarak çevre kirliliğini azaltır ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur. Isı yalıtımı için binalara mantolama işlemi uygulanmaktadır.

İşte, binalara mantolama yaptırırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

 • Mantolama yapılacak binanın bulunduğu şehrin coğrafi koşulları ısı yalıtım ürünlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar.
 • Mantolama sırasında uygulama aşamaları oldukça önemlidir. Aşamalardan biri atlandığı takdirde mantolamanın yalıtım değeri azalmış olur. Fazla malzeme kullanılması ise maliyeti artıracaktır.
 • Kaliteli bir ısı yalıtımı için uygulamayı yapacak kişilerin eğitimli personeller olmasına dikkat edilmeli ve firmanın yapmış olduğu önceki ısı yalıtımı uygulamaları görülmelidir.
 • Dış yapı ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan malzemelerin birbirleriyle uyum göstermesi gerekir.
 • Seçilecek yalıtım malzemelerinin CE (Avrupa ürün standartlarına uygunluk) Belgesi'ne sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Uygulama yapılmadan önce yüzeyde bulunan tozlu ve yağlı kısımlar temizlenmeli ve hasarlı kısımlar onarılmalıdır.
 • Uygulamanın yapılacağı alanlar tamamen kurumuş olmalı, uygulama alanı işlem sırasında yağmur veya güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
 • Isı yalıtımı yaptırırken kullanılacak yalıtım levhasının kalınlığı büyük önem taşımaktadır. Çünkü yalıtım levhasının kalınlığı arttıkça enerji verimliliği de aynı oranda artmaktadır.
 • Dış cephe mantolama ısı yalıtım levhasının beyaz, siyah veya gri renkte olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yalıtım levhasının yanı sıra yapıştırıcı, sıvı, file, fileli köşe, dübel gibi yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Sağlıklı ve kaliteli mantolama için işlem yapılacak duvar sıcaklığının 5-30 derece arasında olması gerekmektedir.
 • Bina mantolaması dış cepheye yaptırılmalıdır. İçeriden yaptırılan ısı yalıtımı ile gereken verimin alınamayacağı unutulmamalıdır.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kış Yaklaşıyor! Binanızda Mantolama Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat