Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut Kredisi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut kredisi ile ev sahibi olmanın, kirada oturmanın yarattığı maddi zorluğa göre çok daha cazip ve avantajlı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra; sadece kirada oturan kişiler için değil, ev almak isteyen pek çok kişi için peşin ödeme yapmak oldukça zor. Konut kredisi hizmetinden faydalanarak, kiraya göre daha cazip oranlarda ödenen taksitler  ve bütçenize uygun olacak şekilde oluşturulan ödeme planlarının verdiği kolaylık ile artık birçok kişi her ay kira ödemek yerine ev sahibi olabiliyor. Ancak, hayallerdeki bu evlere kavuşmadan önce konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak, bu süreci çok daha avantajlı bir hale getiriyor. Her bankanın müşterilerine sunduğu konut kredisi hizmeti birbirinden farklı olsa da en temelde konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler listesi, konut sahibi olmak isteyen kişilerin bu isteğine en doğru cevabın verilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler listesinin ilk sırasında konut kredisine başvurmadan önce alacağınız eve veya alternatiflerine karar vermek yer alıyor. Alacağınız evi belirlerken ise kredi peşinat oranını, kredi miktarını ve aylık gelirinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerin bilmesi gereken nokta, peşinat tutarının ödenme zorunluluğudur. Kredi peşinat oranının belirlenmesi konusunda da evin değerinin belirlenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Evin değeri sadece kredi alacak müşterinin beyanı ile değil, banka ile anlaşmalı BDDK&SPK lisanslı bağımsız değerleme firmalarının hazırladığı ekspertiz raporları ile belirlenir. Belirlenen bu değer ile de ödenmesi gereken peşinat oranı belirlenmiş olur. Bankalar, alacağınız evin ekspertiz değerinin %80'ini size kredi ile sağlarken, geriye kalan %20'lik kısmın tarafınızdan peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alan bir diğer ölçüt ise, kredi puanınızdır. Kredi kartı borcu, geçmiş krediler ve taksitler gibi kriterler kredi notunuzu oluşturur. Daha önce çektiğiniz ihtiyaç kredilerinde ya da kredi kartı ödemelerinde problem yaşamadıysanız kredi notunuz yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. Bu durum, size avantaj sağlayacaktır.

Kredi alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında büyük önem taşıyan bir diğer unsur ise detaylı bir banka araştırması yapmaktır. Bankaların sunduğu hizmetleri karşılaştırırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri, bankanın gelir düzeyinize göre ödeme model ve planları oluşturmasıdır. Garanti BBVA Mortgage olarak sunduğumuz konut kredisi hizmeti kapsamında; yıldan yıla azalan veya artan taksitli ödeme planı, dönemsel ödemeler gibi bütçenize uygun birçok farklı kredi ödeme planı oluşturma imkânına sahipsiniz.

Son olarak ise, kredi alım sürecinde bankanın istediği tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Garanti BBVA Mortgage özelinde konut kredisi alırken istenen belgeler ise aşağıdaki şekildedir ancak ürüne ve müşteriye göre değişiklik gösterebilmektedir.

  • Maaşlı Çalışıyorsanız: Nüfus cüzdanı, tapu, devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi, opsiyonel olarak güncel bordro/gelir yazısı ve imza sirküleri.
  • Şahıs Firma Sahibi: Nüfus cüzdanı, tapu, vergi levhası, Gelir Vergisi Beyannamesi
  • T
  • üzel Firma Sahibi/Ortağı: Nüfus cüzdanı, tapu, firmaya ait Ticaret sicil gazetesi (Ortaklık yapısı teyidi), firmaya ait mali veriler (Güncel bilanço - gelir tablosu veya Kurumsal Vergi Beyannamesi), firmaya ait vergi levhası

Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında önceden bilgi sahibi olmak, kredi alım sürecinizi hızlandırırken daha bilinçli bir şekilde hareket etmenizi sağlayacaktır. Siz de konut kredisi almaya karar verdiyseniz, Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu konut kredisi desteğinden yararlanabilirsiniz.  Rotanızı en yakın Garanti BBVA şubesine çevirerek, garanti.com.tr'yi ya da garantimortgage.com'u tıklayarak sadece birkaç dakika içinde kredi başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca, Garanti BBVA Evimmatik uygulamasından konut kredisi ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm hesaplamaları, tek tıkla kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat